fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Doskonalenie zawodowe nauczycieli: mniej pieniędzy w 2013

W przyszłym roku samorządy zaoszczędzą na doskonaleniu pedagogów oraz na funduszu świadczeń socjalnych.
Mimo protestów Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty od przyszłego roku samorządy mogą obniżyć fundusze przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Obie organizacje pod koniec listopada apelowały i do senatorów, i do posłów o przywrócenie 1 proc. na ten cel, ale bezskutecznie. Od przyszłego roku samorządy zamiast 1 proc. mogą na dokształcanie pedagogów zarezerwować 0,5 proc. środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia. Tak wynika z wchodzącej od 1 stycznia 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która zmienia niektóre przepisy Karty nauczyciela.
Większość dyrektorów się obawia, że samorządy w ramach oszczędności skorzystają z możliwości zmniejszenia wydatków na oświatę.
– O tym, ile pieniędzy będę miał na dokształcanie nauczycieli w przyszłym roku, dowiem się dopiero około marca. Z pierwszych sygnałów, jakie do mnie docierają, wynika jednak, że będzie ich o połowę mniej niż otrzymałem w tym roku – przewiduje Marek Zborowski-Weychman, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach.
Sławomir Broniarz, prezes ZNP, podkreśla, że obniżenie funduszu na dokształcanie źle wpłynie na efektywność systemu doskonalenia i będzie szkodliwe dla rozwoju jakościowego szkół.
– Te pieniądze powinny służyć kształtowaniu dobrej polityki kadrowej. Obecnie np. nauczyciele powinni zdobywać dodatkowe kwalifikacje do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ministerstwo zatem zamiast zmniejszać fundusz, powinno monitorować, czy jest dobrze wykorzystywany – wyjaśnia Broniarz.
Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, podkreślała, że pieniądze na doskonalenie są zerezerwowane w programach unijnych i pedagodzy nie zostaną pozbawieni wsparcia. Dyrektorzy jednak uważają, że środki  gwarantowane przez Kartę były jedną ze skutecznych form motywowania i rozwijania nauczycieli.
Ponadto zgodnie z ustawą okołobudżetową w przyszłym roku podstawą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych będzie kwota bazowa dla nauczycieli ze stycznia 2012 r. zamiast tej ze stycznia 2013 r. W efekcie odpis wyniesie 2879,91 zł, a nie 2989,33 zł.  Odpis zatem nie uwzględni  wrześniowej podwyżki, co pozwoli zaoszczędzić 109 zł na każdym przeliczeniowym etacie.
podstawa prawna: tzw. ustawa okołobudżetowa z 7 grudnia 2012 r. DzU z 24 grudnia, poz. 1456
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA