fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie powoduje przychodu

Agnieszka Sakowska starsza konsultantka w Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. (biuro w Łodzi)
Rzeczpospolita
Przekazany wspólnikom zysk, niezależnie od tego czy ma formę rzeczową, czy pieniężną, jest neutralny z punktu widzenia ustawy o CIT. Przekazanie udziałowcom nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nie wiąże się więc z powstaniem po stronie spółki jakiegokolwiek przysporzenia.
Tak orzekł WSA w Poznaniu 5 grudnia 2012 r. (I SA/Po 699/12).Spółka jest właścicielem budynku biurowego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu. Udziałowcy spółki rozważają możliwości podjęcia uchwały, na podstawie której każdy z nich otrzyma, w ramach dywidendy, część nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.Spółka zadała pytanie, czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, w związku z wykonaniem uchwały zgromadzenia wspólników, spowoduje powstanie w spółce przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Zdaniem wnioskodawcy, wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie spowoduje powstania przychodu w spółce. W ocenie podatnika, w ustawie o CIT nie ma regulacji, która uzależniałaby powstanie przychodu od formy wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie spowoduje trwałego przyrostu aktywów w majątku spółki, na podstawie którego powstałby przychód.Organ podatkowy nie zgodził się z wnioskodawcą i uznał, że w sprawie ma zastosowanie art. 14 u...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA