fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Na Śląsku są kredyty dla firm

Region zaoferował swym przedsiębiorcom pożyczki i poręczenia. Jest też oddzielna pula na miejskie projekty rewitalizacyjne.
Unijne pieniądze na pożyczki i poręczenia to największa pula pomocy adresowana do małych i średnich firm w województwie śląskim. Łącznie w konkursie dla pośredników finansowych, którzy rozdzielają pomoc zwrotną dla przedsiębiorstw, rozdysponowano prawie 70 mln zł.
Dokapitalizowano cztery fundusze: trzy pożyczkowe i jeden poręczeniowy, które opracowały najlepsze projekty wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa.
Wsparci pośrednicy to: Fundusz Górnośląski w Katowicach, Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie oraz Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy w Katowicach.
Dofinansowanie tych instytucji ma ułatwić dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności małych i średnich firm posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzących tam inwestycje.

Korzystna alternatywa

Projekty realizowane przez wybranych przez region pośredników są atrakcyjnym uzupełnieniem podobnych usług finansowych oferowanych przez banki, jednak na korzystniejszych dla przedsiębiorców zasadach. To m. in. niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłat, a także możliwość karencji w spłacie kredytu.
Pieniądze z pożyczek można przeznaczyć na cele inwestycyjne lub obrotowe. Pośrednicy finansowi oferują pożyczki na wydatki bieżące (np. zakup surowców i produktów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) i inwestycyjne (np. zakup nieruchomości, maszyn, oprogramowania oraz budowę i modernizację budynków).
Pożyczki dla firm są dostępne od III kwartału 2010 roku. Co istotne, są przyznawane w trybie ciągłym. Ze 117 udzielonych dotychczas pożyczek ponad połowa (52 proc.) przypadła na mikroprzedsiębiorców, a po 24 proc. na firmy małe i średnie. Najwięcej kredytów udzielono na działalność gospodarczą w sektorze usług. To około 38 proc. ogółu. Poza tym 26 proc. przypadło na sektor produkcji, a 20 proc. na handel.

Euro na rewitalizację

Śląskie, podobnie jak i cztery inne województwa, cześć pieniędzy (60 mln euro – około 251 mln zł) z programu regionalnego przeznaczyło też na unijną inicjatywę Jessica, z której mogą być finansowane projekty miejskie. Na Śląsku chodzi o przedsięwzięcia mające na celu rewitalizację zaniedbanych przestrzeni miejskich. De facto pieniędzy na tego typu projekty jest dużo więcej, bo Bank Ochrony Środowiska, który zarządza środkami z Jessiki jako tzw. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, dysponuje też 375 mln zł środków własnych. W efekcie łączna kwota na inwestycje miejskie wynosi 626 mln zł.
Dotychczas Bank Ochrony Środowiska jako identyfikujący i oceniający projekty miejskie zawarł dwie umowy pożyczkowe finansowane z Jessiki. Pierwsza to kontrakt z miastem Tychy, które postanowiło przemienić nieużywany budynek po kinie „Andromeda" w pasaż kulturalno-handlowy. Druga inwestycja realizowana jest w Czechowicach-Dziedzicach. Na terenach byłej fabryki kabli powstanie tam kompleks rozrywkowo-handlowo-usługowy pod nazwą Multicentrum Stara Kablownia. Wartość przedsięwzięcia to prawie 90 mln zł. W tym aż 60 mln zł pochodzi ze środków inicjatywy Jessica i kredytu uzupełniającego z Banku Ochrony Środowiska.

Opinia:

Adam Matusiewicz, były marszałek województwa śląskiego
We wzroście znaczenia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla rozwoju gospodarczego regionu znaczny udział mają środki pomocowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Z budżetu programu wsparcie otrzymały trzy fundusze pożyczkowe i jeden fundusz poręczeniowy. Wyniki działalności tych instytucji świadczą o aktywności środowisk gospodarczych, które umiejętnie potrafią tworzyć i wykorzystywać mechanizmy wsparcia. Wpisuje się to w silnie zakorzenioną w Śląskiem tradycję przedsiębiorczości. Łączna wartość środków przekazanych na dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych w ramach programu regionalnego wyniosła około 59 mln zł, a funduszu poręczeniowego około 24 mln zł.  Dzięki temu udzielono łącznie 118 pożyczek, a wysokość wsparcia przyznanego przez fundusze pożyczkowe na rzecz małych i średnich firm wynosi około 30 mln zł. Udzielono też 35 poręczeń o łącznej wartości około 4 mln zł. To wsparcie procentuje. Firmy zwiększają swoją konkurencyjność na rynku, inwestując w innowacyjność. W społecznym wymiarze to szansa na zwiększenie zatrudnienia. Już teraz powstało ponad 280 miejsc pracy. Mówiąc o funduszach, należy też wspomnieć o inicjatywie Jessica. W województwie śląskim na jej realizację w ramach programu regionalnego przeznaczono 60 mln euro. Dzięki temu w miastach mają szanse pojawić się nowe galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, biblioteki multimedialne. By zwiększyć rentowność odnowionych obiektów, możliwe będzie stworzenie w nich przestrzeni dla działalności komercyjnej, np. powierzchni biurowych czy punktów handlowo-usługowych. W kwietniu br. podpisano pierwszą umowę na projekt miejski. Zawarły ją Tychy. Dzięki wsparciu w mieście powstanie nowoczesny pasaż z obiektami handlowymi i gastronomią oraz instytucjami kultury.

Gdzie można się starać o zwrotną pomoc unijną

? Fundusz Górnośląski w Katowicach
? Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu
? Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
? Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy w Katowicach
? Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Katowicach
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA