fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Obowiązki właścicieli psów. Gdzie wyprowadzać czworonoga

Pies to żywa istota i ma prawo biegać po miejskim trawniku
www.sxc.hu
Gorlice: właściciel ma reagować gdy jego pies szczeka w nocy. Wojewoda: takie regulacje są sprzeczne z prawem
Rada miasta Gorlice uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Określiła w nim m.in. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Regulamin wprowadza m.in. zakaz wprowadzania psów na teren placów zabaw, kąpielisk oraz na odpowiednio oznakowane zieleńce. Obowiązek reagowania, w przypadku zakłócenia spokoju, porządku publicznego, ciszy nocnej, przez szczekanie lub hałasowanie psa. A także obowiązek szczepienia czworonogów przeciwko wściekliźnie.
Te postanowienia regulaminu zostały zakwestionowane przez wojewodę małopolskiego, który stwierdził ich nieważność (sygnatura akt WN.II.4131.1.29.2012).
- Zamieszczanie w regulaminie zapisów nakazujących reagowanie w przypadku zakłócenia spokoju, porządku publicznego, ciszy nocnej przez szczekanie lub hałasowanie psa, szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz zakazu wprowadzania psów na określone w regulaminie tereny stanowi przekroczenie delegacji ustawowej – wyjaśnia Mirosław Chrapusta, radca prawny małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stanowi delegacji i upoważnienia ustawowego do nakładania na właścicieli psów obowiązków takich, jak zakwestionowane przez organ nadzoru – dodaje.
Jak podkreślił wojewoda w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, szczegółowe zasady, warunki i czasokres poddawania psów szczepieniu przeciwko wściekliźnie określone zostały w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa ta stanowi ponadto, że uchylanie się od tego obowiązku karane jest grzywną. Zatem uregulowania ustawowe są wystarczające, jasno sprecyzowane i nie wymagają doprecyzowania w uchwale rady gminy. W ocenie wojewody zawarcie takiego uregulowania w uchwale rady gminy nie tylko wykracza poza upoważnienie zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ale także stanowi przekroczenie uprawnień rady gminy poprzez uregulowanie w akcie prawa miejscowego materii, która została już uregulowana ustawą.
- Zawarcie w regulaminie przepisów nakazujących reagowanie, gdy pies szczeka w nocy nie znajduje podstawy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – wyjaśnia Mirosław Chrapusta. – Ponadto przepis sformułowany tak, jak w gorlickiej uchwale jest nieprecyzyjny. Nie wskazuje bowiem w jaki sposób i na czym miałaby polegać reakcja właściciela psa na hałaśliwe zachowanie i szczekanie – dodaje radca prawny.
W konsekwencji tak sformułowany przepis uniemożliwia jego realizację. – To ma szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z którym kto nie wykonuje postanowień regulaminu podlega karze grzywny – wyjaśnia Mirosław Chrapusta.
Również zakaz wyprowadzania psów na teren placów zabaw dla dzieci, na teren kąpielisk oraz na oznakowane zieleńce również w ocenie wojewody, wykracza poza delegację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Pies jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia winna mieć możliwość zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, takich jak korzystanie z terenów zielonych – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody małopolskiego.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA