fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Są już gotowe przepisy dotyczące licencji

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Będzie można uzyskać licencję pośrednika i zarządcy. Minister Infrastruktury podpisał niezbędne do tego rozporządzenie. Wejdzie ono w życie w tym tygodniu
Mamy dobrą wiadomość dla naszych czytelników. Jest już gotowe rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. – Jeszcze w tym tygodniu powinno zostać opublikowane w dzienniku ustaw, a wejdzie w życie z dniem publikacji – wyjaśnił Olgierd Dziekoński, wiceminister Infrastruktury. Lada dzień – minister zacznie przyznawać licencje. Pytało nas o to wielu czytelników. – Nie możemy wykonywać pracy na własny rachunek, bo czekamy na licencję – skarżył się nam jeden z nich w e mailu. Takich skarg było dużo więcej.
Chodzi o to, że od nowego roku obowiązują inne zasady nadawania uprawnień zawodowych dla zarządców i pośredników w handlu nieruchomościami. Wprowadziła je nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Od 1 stycznia nie trzeba zdawać egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, żeby otrzymać licencję zawodową. Pod warunkiem jednak, że spełnia się warunki z ustawy o gospodarce nieruchomościami (patrz ramka). Razem z nowelą powinny wejść w życie przepisów wykonawcze. Tak się jednak nie stało, chociaż rozporządzenie było już gotowe w ubr. Organizacje zawodowe zwróciły się jednak do ministerstwa, żeby wprowadziło do niego zmiany, rekompensujące zniesienie obowiązku zdawania egzaminu.Ministerstwo poszło im na rękę. Potrzebowało jednak czasu na opracowanie zmian.
Rozporządzenie dotyczy trzech grup zawodowych: zarządców, pośredników i rzeczoznawców. Określa ono zasady przeprowadzania praktyk zawodowych, a więc przede wszystkim ich program, organizację, warunki odbywania oraz sposób dokumentowania odbycia. Dotyczy także przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania licencji.
Praktyka – zgodnie z rozporządzeniem – będzie trwała minimum sześć miesięcy. Musi obejmować co najmniej 200 godzin. W jej ramach pośrednik musi m.in. sporządza opis transakcji a zarządca – plan zarządzania nieruchomością. Przebieg praktyki ma być dokumentowany w dzienniku praktyk (wydaje go organizator praktyki, a ich wzory znajdują się w załącznikach do rozporządzenia). Po zakończeniu praktyki jej organizator sprawdza praktyczne przygotowanie do zawodu, przeprowadzi rozmowę z kandydatem, wykorzystując w tym celu sporządzony przez niego opis transakcji albo plan zarządzania nieruchomością, następnie sporządza protokół, który będzie integralną częścią dziennika praktyk (§ 13 ust. 2). Nie dotyczy to osób, które już w tej chwili odbywają praktykę; one ukończą ją na starych zasadach.
– Celem rozmowy będzie przede wszystkim sprawdzenie poziom opisu transakcji lub planu zarządzania, jeżeli okaże się, że jest niski, organizator będzie miał prawo zlecić przygotowanie nowego opisu lub planu lub poprosić o poprawienie dotychczasowego. – twierdzi Janusz Schmidt, wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. W tej chwili - jego zdaniem - często praktyki są fikcją Nowe rozporządzenie powinno to zmienić.
Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania licencji przeprowadza się, tak jak o tej pory, odrębnie dla poszczególnych grup kandydatów na pośrednika, zarządcę lub rzeczoznawców. Miejsce i termin ustala minister infrastruktury. Postępowanie jest jednoetapowe. Składa się wniosek oraz dokumenty do ministra, termin o sprawdzeniu kompletności przekazuje je komisji w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Ta sprawdza, czy kandydat spełnia wymogi z ustawy (patrz ramka) z przeprowadzenie postępowania sporządza odrębny dla każdego kandydata protokół na tej podstawie wydaje świadectwo nadania licencji lub odmawia.
O licencje może się więc starać osoba, która posiada:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA