fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Amber Gold: upadłość czy likwidacja

Marcin Krzemiński, ?syndyk, radca prawny w Kancelarii Prawniczej Woźnicki Malecha Krzemiński Noga
Rzeczpospolita
Rozmowa dla „Rzeczpospolitej" z Marcinem Krzemińskim, ?syndykiem, radcą prawnym w Kancelarii Prawniczej Woźnicki Malecha Krzemiński Noga
Rz. Media sugerują, że Amber Gold sp. z o.o. jest najpewniej niewypłacalna, co powinno skutkować wnioskiem o ogłoszenie upadłości, a nadto że ze spółki wypłynęło ok. 50 mln zł, co służyło założeniu nowej spółki (Amber Gold SA). Czy likwidacja Amber Gold sp. z. o. o. byłaby korzystna dla wierzycieli ?
?Marcin Krzemiński: Spółka kapitałowa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania drugiej spółki kapitałowej, z czego niektórzy wywodzą, że likwidacja spółki Amber Gold sp. z o.o. jest dla wierzycieli rozwiązaniem korzystniejszym niż postępowanie upadłościowe. Ja się z tym stanowiskiem nie zgadzam. Pamiętać bowiem należy, że postępowanie upadłościowe w wielu sytuacjach pozwala podważyć różne niekorzystne czynności dokonane przez dłużnika, tu: Amber Gold sp. z o.o.
Jakie to mogą być czynności?
Zgodnie z prawem upadłościowym (art. 127 i nast.) pewne transakcje dokonane na sześć miesięcy lub rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są bezskuteczne względem masy upadłości i przesunięte środki powinny być do spółki zwrócone. Dotyczy to m. in. czynności między spółką a członkami zarządu, wspólnikami czy spółką dominującą lub spółkami powiązanymi.
Przekładając to na grunt sprawy Amber Gold sp. z o.o. oraz jej powiązań z zarządem i spółką Amber Gold SA, po analizie stanu faktycznego może się okazać, że po ogłoszeniu upadłości Amber Gold sp. z o.o. transakcja o wartości 50 mln zł mogłaby zostać podważona i odzyskane pieniądze mogłyby być podzielone między wierzycieli - klientów Amber Gold. Podobnie z mocy przepisów szczególnych bezskuteczne mogłyby się okazać niektóre czynności zabezpieczające dokonane przez spółkę, np. ustanowienie hipoteki czy zastawu.
To wymagałoby chyba wytoczenia procesu ?
Bezskuteczność wynikająca powstaje z mocy samego prawa (art. 127 i 128 prawa upadłościowego), a więc zasadniczo jedyną czynnością, jaką powinien przedsięwziąć syndyk, jest powództwo o wydanie lub zapłatę.
Organy ścigania zapewne zabezpieczają, co się da, z majątku  Amber Gold, ale czy  to są wystarczające procedury ?
Najważniejszym moim zdaniem zabezpieczeniem jest pozbawianie zarządu spółki władzy, co już uczynił  sąd upadłościowy w trybie zabezpieczenia poprzez ustanowienie zarządu przymusowego (na podstawie art. 40 ust. 1 prawa upadłościowego). W takiej sytuacji rozporządzenia dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości, wobec którego zarząd Amber Gold utracił prawo zarządu, są nieważne. Niezwykle istotną kwestią jest też to, że w podział środków uzyskanych w postępowaniu upadłościowym odbywa się z udziałem czynnika oficjalnego: sądu, sędziego komisarza oraz syndyka, którzy mają gwarantować transparentność całego postępowania.
Rozmawiał Marek Domagalski
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA