fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dziennik Wschodni
Rodzice, którzy chcą zachować ciągłość wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, powinni złożyć w sierpniu wnioski o pomoc
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje na dziecko, które ma zasądzone alimenty, gdy ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Za bezskuteczną uznaje się egzekucję, w wyniku której nie zostały wypłacone świadczenia za przynajmniej dwa miesiące.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. dokument stwierdzający wiek dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej, gdy dziecko ukończyło już 18. rok życia czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie zostało wydane.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do tych świadczeń wynoszą 725 zł netto. Wsparcie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia albo do ukończenia przez nią 25. roku życia jeżeli pobiera naukę w szkole lub na wyższej uczelni. Jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jej bez względu na wiek.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA