fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Dyrektorzy szkół zamykają boiska, bo się boją odpowiedzialności

Dyrektorzy nie chcą otwierać w wakacje przyszkolnych placów zabaw. Twierdzą, że to z obawy o zniszczenia i wypadki
www.sxc.hu
Dyrektorzy nie chcą otwierać w wakacje przyszkolnych placów zabaw. Twierdzą, że to z obawy o zniszczenia i wypadki
Ani z ustawy o systemie oświaty, ani z rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie m.in. bezpieczeństwa w szkołach publicznych nie wynika obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi przebywającymi na terenie szkoły, po zajęciach lekcyjnych, np. w wakacje. Dyrektor musi tylko zapewnić bezpieczne warunki pobytu w szkole i na zajęciach prowadzonych poza nią. Do jego zadań należy jednak dbanie o to, aby obiekty przyszkolne były bezpieczne i spełniały wszystkie normy.

Winny wypadku

Jeśli dojdzie do wypadku, szkoła odpowiada tylko w określonych okolicznościach.
– Jeżeli przyczyną wypadku jest wynikający z zaniedbania zły stan techniczny boiska i jego oprzyrządowania, to gmina czy powiat, jako organ prowadzący, poniesie za to odpowiedzialność – uważa Michał Niemirowicz-Szczytt, autor opinii sporządzonej dla organizatorów akcji www.grajmywpilke.pl.
Taka odpowiedzialność istnieje zawsze, niezależnie od tego, czy wstęp na boisko będzie dozwolony, czy zabroniony.
– Dyrektor odpowiada, jak każdy zarządca, za podległy mu teren i musi o niego dbać. Jeśli kosz do koszykówki jest źle zamontowany, spadnie na osobę, która wtargnęła na szkolny teren, i zrobi jej krzywdę, poszkodowany może dochodzić odszkodowania od organu prowadzącego dany obiekt, bo ten nie dopilnował, aby był bezpieczny – tłumaczy Jacek Rudnik, dyrektor Gimnazjum nr 3 w Puławach.
Krzysztof Babisz, lubelski kurator oświaty, zwraca uwagę, że aby zapobiec nieszczęśliwym zdarzeniom, należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego urządzeń. Dodaje, że konieczne jest także ustalenie regulaminu korzystania z nich.
Rozmówcy podkreślają, że to od ludzi, a nie od przepisów zależy, czy młodzież skorzysta z przyszkolnych terenów.
– Nie istnieje prawny zakaz udostępniania społeczności lokalnej boisk szkolnych po godzinach lekcyjnych – podsumowuje Niemirowicz-Szczytt.
Tymczasem dyrektorzy z obawy o wypadki i zniszczenia zamykają boiska. Na początku wakacji matka wybrała się z dwójką dzieci na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ale był zamknięty. Po interwencji rodziców i mediów furtkę otwarto.

Publiczne, dostępne

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry, za pośrednictwem naczelnika wydziału edukacji zobowiązał dyrektorów szkół do otwarcia placów zabaw zbudowanych z funduszy programu „Radosna szkoła". Tłumaczył portalowi nj24. pl, że nie wyobraża sobie, by place wybudowane za pieniądze mieszkańców były dla nich niedostępne.
– W naszym mieście przyszkolne obiekty są otwarte. Młodzież z nich korzysta samodzielnie – mówi Jacek Rudnik. Z kolei w Kamiennej Górze nie można grać na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1. Władze samorządowe twierdzą, że decyzję o zamknięciu podjęła dyrektorka, bo nie miałby kto nadzorować terenu. Wiele gmin, tak jak dyrektorzy szkół, zamykanie boisk uzasadnia troską o mienie lub obawą przed  wypadkiem i kosztami odszkodowań. Tak jest np. w Krakowie.
Co mówią przepisy
Raz szkoła, innym razem rodzice
Nie ma prawnego zakazu udostępniania społeczności lokalnej obiektów przyszkolnych po godzinach lekcyjnych. O zasadach korzystania mogą zdecydować radni w uchwale lub dyrektor szkoły w zarządzeniu.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w czasie pozalekcyjnym spoczywa na rodzicach. Szkoła i jej dyrektor nie są zobowiązani do zapewnienia im opieki, nawet jeśli bawią się na szkolnym terenie. Szkoła odpowiada za uczniów tylko w czasie zajęć przez nią zorganizowanych.
Za szkody powstałe na skutek złego stanu infrastruktury boiska odpowiada dyrektor oraz gmina lub powiat prowadzący placówkę.
Jeżeli sprawcą szkody jest dziecko korzystające z boiska, odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA