fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Armia egipska

Rzeczpospolita
Faraonowie utrzymywali armię zawodową, która sprawdzała się znacznie lepiej niż stosowany niegdyś powszechny pobór.
Jedynie zawodowi żołnierze byli wystarczająco dobrze wyszkoleni i zdolni do odpowiedniego reagowania podczas taktycznych manewrów na polu walki. Rolę formacji przełamującej od czasów Nowego Państwa pełniły rydwany bojowe.Wyjątkową cechą armii egipskiej za czasów dynastii saickiej było wykorzystywanie obcych najemników. Najskuteczniejsi okazali się greccy hoplici, których przydatność stwierdził już Psammetyk podczas swych kampanii libijskich i nubijskich.
Odnalezione w Karkemisz pozostałości greckich naczyń świadczą o obecności Greków wśród żołnierzy garnizonu egipskiego stacjonującego tam przed bitwą z Babilończykami w 605 r. p.n.e. Podobne ślady pobytu greckich żołnierzy w końcu VII wieku p.n.e. odnaleziono w Palestynie. Wśród badaczy pojawiają się głosy, że greckich najemników mógł zatrudniać król Judy Jozjasz, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Po pierwsze, obecność hoplitów w oddziałach egipskich jest potwierdzona już za panowania Psammetyka, a po drugie, najemnicy ci byliby zapewne zbyt drodzy dla niewielkiego państwa, jakim była Juda.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA