fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Unijne rozporządzenie o działaniach zbiorowych jest niezgodne z zasadą pomocniczości

Polska lepiej niż Unia reguluje prawo do strajku
Sejm uznał projekt unijnego rozporządzenia w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości. W przyjętej wczoraj uchwale Sejm stwierdził, że działania podejmowane na poziomie Unii nie zapewnią lepszego osiągnięcia celów rozporządzenia niż działania na poziomie krajowym.
Rozporządzenie miało na celu wyjaśnienie ogólnych zasad i przepisów europejskich dotyczących prawa do podejmowania działań zbiorowych, w tym prawa do strajku w relacji do wolności gospodarczej.
Zdaniem posłów akt ten nie wnosi żadnych nowych elementów, a jedynie stanowi deklarację powtarzającą tezy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał podkreślał, że prawo do podejmowania działań zbiorowych stanowi jedno z praw podstawowych stanowiących część ogólnych zasad prawa unijnego, choć podlega pewnym ograniczeniom, np. ze względu na swobodę świadczenia usług.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA