fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Organy TUW: zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie

TUW jako osoba prawna, aby móc prowadzić działalność, musi działać przez swoje organy
Są nimi: zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie.Ilu członków w zarządzie Zarząd prowadzi sprawy TUW i reprezentuje TUW w relacjach z innymi osobami. Sposób reprezentacji określa statut TUW.Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie. Statut może jednak przewidywać w tym zakresie inne zasady i stanowić, przykładowo, że zarząd jest powoływany bądź odwoływany przez radę nadzorczą.Ustawa nie określa maksymalnej liczby mandatów w zarządzie. Wydaje się, że minimalną liczbą jest dwóch członków zarządu.Członkiem zarządu TUW może być jedynie osoba, która:- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;- legitymuje się wyższym wykształceniem;- nie była skazana za umyślne przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.Ponadto, zgodnie z ustawą, co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes, powinno posiadać doświadczenie zawodowe, niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń. Powołanie dwóch czło...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA