fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Program ochrony zwierząt to nie prawo miejscowe

Program ochrony zwierząt to nie prawo miejscowe
Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
Uchwała rady gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym
Rada Miejska w Czerwieńsku uchwaliła gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wojewoda lubuski, badając uchwałę w trybie nadzorczym, stwierdził jej nieważność. A to dlatego, że rada postanowiła, iż uchwała wchodzi w życie po jej opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa lubuskiego.

– Postanowienie to narusza przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – mówi Teresa Kaczmarek, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Zgodnie z art. 13 ust. 2 tej ustawy w wojewódzkim dzienniku urzędowym publikowane są jedynie akty prawa miejscowego. Uchwała rady gminy w sprawie programu ochrony zwierząt przed bezdomnością prawem miejscowym nie jest – wyjaśnia.
Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt  rada gminy, wypełniając obowiązek ustawowy, przyjmuje corocznie do 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. – Przepis ten nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej do wydania przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy. Warunkiem uznania danego aktu za prawo miejscowe jest spełnienie niezbędnych przesłanek wymaganych dla tych przepisów – informuje Teresa Kaczmarek.
Cechą przepisów prawa miejscowego jest ich powszechność, a także generalny i abstrakcyjny charakter. Tymczasem program opieki nad zwierzętami bezdomnymi cech takich nie ma.
– Nie rozstrzyga bezpośrednio o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową, lecz jest aktem konkretyzującym sposoby działania gminy zmierzające do osiągnięcia celów zapisanych w ustawie o ochronie zwierząt – wyjaśnia Teresa Kaczmarek.
W konsekwencji organ nadzoru stwierdził, że uchwała rady gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest aktem kierownictwa wewnętrznego adresowanym do organów gminy oraz podporządkowanych gminie podmiotów. Tego typu uchwały publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie podlegają.
sygnatura akt: NK-I.4131. 78.2012AKop
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA