fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 96 z 21 grudnia 2007

Umowy międzynarodowe (poz. 1042 – 1055):
- Porozumienie z 3 kwietnia między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między między rządem RP a rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie 22 listopada 1996 r.,
- Porozumienie w tej samej sprawie, z tą różnicą, że z 10 maja 2007 r., i dotyczące załącznika nr 3 do ww. umowy,
- pięć porozumień – z 8 czerwca, trzy z 16 sierpnia i z 29 sierpnia 2007 r. – między rządem RP a rządem Republiki Federalnej Niemiec o:
1) włączeniu przejścia granicznego:
– Świnoujście – Garz
– Łęknica (Park Mużakowski) – Bad Muskau (First-Puckler-Park)
– Gozdowice-Gustebieser Loose
do załącznika nr 1 do umowy między rządem RP a rządem RFN o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn 6 listopada 1992 r.,
2) skreśleniu przejścia granicznego Dobieszyn-Hintersee w załączniku nr 2 do wskazanej umowy,
3) włączeniu przejścia granicznego Sieniawka-Zittau-Nord do załącznika nr 2 ww. umowy,
- siedem oświadczeń rządowych, że wskazane porozumienia weszły w życie w 2007 r. (w kolejności): 3 kwietnia, 10 maja, 8 czerwca, cztery 16 sierpnia i 29 sierpnia.
Zarządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 1056) nr 139 z 19 grudnia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; od 21 grudnia.
Obwieszczenia (poz. 1057 – 1058):
- ministra gospodarki z 10 grudnia w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem NAWÓZ WE wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach,
- prezesa KRUS z 7 grudnia w sprawie wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2008 r.
Zobacz treść M.P. nr 96
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA