fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Ulga na niemowlaka i studenta

Rodzice pierwszy raz mogą skorzystać z ulgi na dzieci. Zmniejszą podatek o ponad 1100 zł za każdego wychowywanego malca. Nawet gdy w tym roku skończył 25 lat i zdobył tytuł magistra
Ulga dla rodziców początkowo miała wynosić tylko 120 zł. Będzie ona jednak prawie dziesięciokrotnie wyższa.
To nie koniec dobrych wiadomości – ustawodawca podjął też decyzję, że z wyższego limitu będzie można skorzystać już w rozliczeniu za ten rok.
Odliczenie przeznaczone jest dla osób wychowujących własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 updof (czyli przepisie dotyczącym osób samotnie wychowujących dzieci). Ulga przysługuje więc rodzicom wychowującym dzieci:
- małoletnie,
- bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
- do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem zwolnionych, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
Aby skorzystać z odliczenia, warunki te nie muszą być spełnione przez cały rok. W praktyce wystarczy tylko jeden dzień. Oznacza to, że rodzice, których dziecko urodzi się 31 grudnia tego roku, będą mogli skorzystać z pełnego odliczenia. Podobnie rodzice studenta, który 2 stycznia tego roku skończył 25 lat.
Ile można odliczyć? Iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. W 2007 r. to 1145,08 zł za każde dziecko. W 2008 r. kwota ta wzrośnie do 1173,70 zł. Limit ten dotyczy obojga rodziców – kwotę tę może więc odliczyć jedno z nich, mogą też podzielić się ulgą.
Istotne jest, że podatnikowi, który spełnia warunki tylko przez część roku, przysługuje pełne odliczenie. Z jednym wyjątkiem. Odmienne zasady przyjęto w stosunku do rodziców rozwiedzionych lub będących w separacji. Wtedy odliczenie przysługuje temu z rodziców, u którego dzieci faktycznie mieszkają (o ile spełnione są pozostałe warunki). Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci przebywają u każdego z rodziców, wobec których orzeczono separację lub rozwód, odliczenie przysługuje każdemu z nich. W takiej sytuacji kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty ulgi.
Widać tu pewną niekonsekwencję ustawodawcy. Jeśli bowiem rodzicom będącym w separacji (rozwiedzionym) urodzi się w grudniu dziecko, to literalne brzmienie art. 27f ust. 5 updof wskazuje, że przysługiwać im będzie tylko 1/12 kwoty ulgi, czyli 95,42 zł. W każdym innym wypadku urodzenie się dziecka w grudniu da rodzicom pełne prawo do ulgi.
Państwo Kowalscy mają dwoje dzieci. Ich syn jest studentem. W 2007 r. pracował na umowę-zlecenie i zarobił 14 000 zł. Córka natomiast uczy się w gimnazjum i nie osiąga dochodów. W takiej sytuacji ulga przysługuje tylko na córkę. Syn uzyskał bowiem dochody, od których musi zapłacić podatek.
Syn pani Krystyny w 2007 r. skończył 25 lat i obronił pracę magisterską. Od grudnia poszedł do pierwszej pracy, gdzie zarobił 2500 zł. Czy podatniczka może skorzystać z ulgi na dzieci? Tak. Dochód jej syna nie powoduje bowiem obowiązku zapłaty podatku (w 2007 r. kwota graniczna to 3015 zł). Spełnione są także pozostałe kryteria, tzn. przez część roku syn miał mniej niż 25 lat i uczył się na wyższej uczelni.
Pan Nowicki prowadzi firmę i opłaca zryczałtowany podatek. Jego żona także jest przedsiębiorcą i na początku 2007 r. wybrała opodatkowanie w formie karty podatkowej.
W takiej sytuacji, niestety, nie skorzystają z ulgi. Przysługuje ona bowiem tylko osobom osiągającym dochody opodatkowane według skali podatkowej.
Pan Pilarski jest przedsiębiorcą i płaci podatek liniowy. Dodatkowo uzyskuje miesięcznie 1000 zł dochodu z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych. Wspólnie z niepracującą żoną wychowują dwójkę małoletnich dzieci. Może skorzystać z ulgi, jego dochód opodatkowany na zasadach ogólnych nie pozwoli jednak wykorzystać jej w całości. Podatek obliczony według skali od rocznego dochodu w wysokości 12 000 zł wynosi bowiem 1707 zł, a łączna wysokość ulgi na dwoje dzieci to 2290,16 zł. Niewykorzystanej kwoty nie można rozliczyć w następnych latach.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA