fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnik powinien odliczyć VAT za podatnika

Odliczenie VAT naliczonego jest prawem podatnika, a nie jego przywilejem. Jeżeli organ podatkowy określa w decyzji wysokość VAT, to powinien uwzględnić wszystkie elementy rachunku podatkowego, czyli również podatek naliczony
Tak orzekł NSA 22 listopada br. (I FSK 1404/06).Podatnik nie rozliczył VAT z tytułu importu usług za 2002 r. Organ podatkowy wydał decyzję określającą podatek za ten okres, uwzględniając podatek należny z tytułu importu usług, pomijając jednak podatek naliczony. Uzasadniając swoją decyzję, powołał się na liczne orzecznictwo. Stwierdził, że odliczenie podatku naliczonego to prawo podatnika, które nie może być przez organ za niego wykonywane. Stanowisko takie zostało zaaprobowane przez WSA.Podatnik złożył skargę kasacyjną. NSA uchylił wyrok. Przyznał, że w dotychczasowym dorobku judykatury przeważało orzecznictwo wskazujące na brak obowiązku po stronie organów podatkowych uwzględniania podatku naliczonego przy określaniu wysokości VAT. Sytuacja jednak się zmieniła na skutek orzeczenia NSA z 24 kwietnia 2007 r. (I FSK 582/06), w którym stwierdzono, że obowiązek taki ciąży na organach podatkowych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA