fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Rusza drugi w 2011 r., dodatkowy konkurs o e-dotacje

Fotorzepa, Szymon Łaszewski
Dziś rusza dodatkowy konkurs o granty na projekty internetowe
Przedsiębiorcy powalczą o 135 mln zł. To drugi w tym roku, pierwotnie nieplanowany, konkurs o e-dotacje
– Budżet rozpoczynającego się dziś konkursu jest dwa razy mniejszy niż poprzedniego, ale jeżeli przedsiębiorcy złożą dużo wartościowych projektów, na co – przyznaję – niestety, już nie liczę, to wtedy oczywiście zwiększymy pulę. Widać jednak, że rynek się nasycił i o ciekawe oraz rokujące realne przychody projekty jest coraz trudniej – mówi „Rz" Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Sceptycyzm wiceminister odpowiedzialnej za realizację programu „Innowacyjna gospodarka", z którego rozdzielane są granty na e-projekty bierze się stąd, że dwa ostatnie konkursy skończyły się niewykorzystaniem budżetów i to mimo że firmy złożyły dużo projektów. W ostatnim, tegorocznym naborze przedsiębiorcy złożyli ich 1400. Dofinansowano tylko 122. W rezultacie z 307,5 mln zł wykorzystano tylko 57,4 mln zł. Podobnie było w 2010 r., kiedy przy budżecie 321 mln zł wybrano jedynie 160 z 1850 projektów na kwotę 74,7 mln zł.
Problemy przedsiębiorców pojawiły się po zaostrzeniu kryteriów dostępu do tych grantów na początku 2010 r. Miało to wpłynąć na poziom projektów i ułatwić selekcję tych finansowo najlepiej rokujących. Istotne było także precyzyjniejsze ocenianie propozycji, co miało zapobiec sytuacjom, w której projekty miałyby taką samą liczbę punktów i w rezultacie byłyby wybierane na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, zgodnie z momentem wpływu wniosku. A tak było do końca 2009 r. Jednak ostrzejsze wymogi stanowią barierę trudną do przebrnięcia dla firm.
– Kierunek zmian był słuszny, bo wiele z wybranych wcześniej projektów było zwykłymi e-wydmuszkami. Z nowymi kryteriami jednak przesadzono. Są za ostre. Wypaczono ideę tego wsparcia kierowanego przecież głównie do młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w e-biznesie – uważa Jerzy Kwieciński, ekspert BCC.
Dodatkowy konkurs nie oznacza jednak końca zmagań o e-dotacje. – Kolejną szansę damy młodym przedsiębiorcom w przyszłym roku. Chcemy, aby o dotacje mogły się ubiegać firmy z nieco dłuższym stażem. Nie tylko te działające krócej niż rok, ale funkcjonujące na rynku do dwóch lat. Zmianę musi jednak zaakceptować Komisja Europejska, dlatego nowy zapis znajdzie się dopiero w przyszłorocznych konkursach – zapowiada Wendel.
Dotychczas wykorzystano około 55 proc. z 390 mln euro przewidzianych w „Innowacyjnej gospodarce" na nowe e-biznesy w latach 2007 – 2013.
Pieniądze na start w biznesie
Z „Innowacyjnej gospodarki" można pozyskać granty na projekty internetowe polegające na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu co najmniej jednej nowej e-usługi. Projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do jej świadczenia.
1. Co to jest e-usługa?
W ten sposób określa się usługę:
* świadczoną w sposób zautomatyzowany,
* przez użycie technologii informacyjnych,
* za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
* na indywidualne żądanie usługobiorcy,
* bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.
2. Do kogo są kierowane e-dotacje?
O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Polski, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Polski, którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu (możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji). Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o środki w ramach danego konkursu.
3. Dokąd się udać po pieniądze?
Pieniądze na e-biznesy rozdziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski o dotacje do projektów internetowych należy składać poprzez ich zarejestrowanie w generatorze wniosków dostępnym na stronie agencji: www.parp.gov.pl w terminie od 14 listopada do 16 grudnia br. do godziny 16.30. Wartość wydatków kwalifikowanych to od 20 do 700 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie to 70 proc,. a dla przedsiębiorców poniżej 27 lat nawet 80 proc.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA