fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Import – obniżenie ceny nie wpływa na rozliczenia VAT

- Nasza spółka sprowadza towary handlowe z USA. Do jednej z dostaw dołączona została faktura z zawyżonymi cenami. Odkryliśmy to dopiero po zapłacie VAT i odliczeniu go w deklaracji. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów urząd celny wydał decyzję, z której wynika, że kwota VAT należnego z tytułu importu była niższa niż zapłacona.
Czy musi korygować rozliczenia, skoro podatek należny jest równy naliczonemu?
Nie Zasady rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu importu regulują art. 33 – 40 ustawy o VAT. Co do zasady podatnicy zobowiązani są do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty VAT z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Jeśli organ celny stwierdzi, że podatnik popełnił błąd, to wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Następnie importer musi wpłacić VAT należny do urzędu celnego i tę samą kwotę wykazuje jako podatek naliczony w deklaracji.
Niektórzy podatnicy mogą uniknąć wpłacania VAT od importu do urzędu celnego. Wówczas rozliczają go w deklaracji podatkowej. Jest to możliwe po spełnieniu warunków określonych w art. 33a ustawy o VAT, m.in. towary muszą być objęte w Polsce procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c wspólnotowego kodeksu celnego, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, a podatnik musi przedstawić odpowiednie zaświadczenie, że nie zalega z wpłatami podatków będących dochodem państwa oraz składek ZUS (lub złożyć oświadczenie, że spełnia te kryteria).
W opisanej w pytaniu sytuacji największe znaczenie ma jednak art. 40 ustawy o VAT. Dotyczy on właśnie przypadku, gdy kwota VAT z tytułu importu została nadpłacona. Z przepisu tego wynika, że podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego VAT, jeżeli kwota kwota ta pomniejszyła podatek należny.
Opisana w pytaniu spółka nie musi więc korygować rozliczeń. Ustawodawca wprowadził takie rozwiązanie,
aby ułatwić podatnikom życie. Korekta taka nie wpłynęłaby bowiem na wysokość podatku należnego fiskusowi.
Taką wykładnię przepisów potwierdzają interpretacje Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 lipca 2011 (ITPP2/443-654/11/AK) i Izby Skarbowej w Katowicach z 12 sierpnia 2010 (IBPP3/443-360/10/DG).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA