fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Uprawnieni do zachowku mają 5 lat na zgłoszenie żądania zapłaty

www.sxc.hu
Od niedzieli uprawnieni do zachowku mają 5 lat na wystąpienie do spadkobierców z żądaniem jego zapłaty. Dotyczy to również roszczeń powstałych przed 23 października 2011, jeśli się do tego dnia nie przedawniły.
Korzystną dla uprawnionych do zachowku zmianę wprowadziła nowelizacja kodeksu cywilnego z 18 marca 2011 r. (DzU nr 85, poz. 458).
Przypomnijmy: zachowek to suma pieniężna odpowiadająca połowie wartości udziału w spadku, jaki przypadałby uprawnionym do niego, gdyby byli oni powołani do spadku z ustawy. W niektórych przypadkach, gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo nie ma jeszcze 18 lat, zachowek odpowiada wartości 2/3 udziału.
Uprawnieni do zachowku to w pierwszej kolejności dzieci i małżonek zmarłego. Jeśli któreś dziecko nie żyje, to zachowek przechodzi na jego dzieci, czyli wnuki zmarłego. Gdy zmarły nie zostawił potomstwa, prawo do zachowku mają jego rodzice. Zachowku nie otrzyma zatem ani rodzeństwo zmarłego, ani potomstwo rodzeństwa.
O zachowek trzeba wystąpić do spadkobiercy. Do niedzieli 23 października roszczenia z tego tytułu przedawniały się z upływem trzech lat od ogłoszenia testamentu. Od niedzieli termin ten wynosi pięć lat.
Co istotne, zgodnie z art. 8 noweli, pięcioletni termin ma zastosowanie również do tych roszczeń o zachowek, które powstały przed dniem wejścia w życie nowelizacji, czyli przed 23 października 2011 i w tym dniu jeszcze nie były przedawnione.
Przykład
30 października 2008 roku ogłoszono testament zmarłego pana Franciszka. Cały swój majątek zapisał drugiej żonie. Córka i syn z pierwszego małżeństwa nie dostali nic, więc przysługuje im prawo żądania od spadkobierczyni zapłaty należnego zachowku. Do 23 października 2011 termin na wysunięcie roszczeń mijałby 30 października 2011, lecz 23 października zyskali więcej czasu i zachowku mogą żądać do 30 października 2013 r.
Dłuższy, pięcioletni termin dotyczy również roszczeń o uzupełnienie zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny. Liczy się go jednak od otwarcia spadku, czyli od chwili śmierci spadkodawcy.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA