fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Zabytkowe samochody dl celników to odpady sprowadzane nielegalnie

ROL
Celnicy traktują przywożone do Polski pojazdy o wartości historycznej jak odpady niebezpieczne sprowadzone nielegalnie
Po problemach osób sprowadzających do Polski po 1 maja 2004 r. używane auta kupione w innych krajach UE, których wartość do opodatkowania kwestionowali celnicy, kłopoty mają osoby sprowadzające do kraju pojazdy o wartości historycznej.
Zdaniem posłów, którzy w tej sprawie wystąpili do ministra finansów z interpelacją (nr 24302), sprawy od razu kierowane są do organów ochrony środowiska z wnioskiem o wszczęcie postępowania dotyczącego nielegalnego wwozu niebezpiecznych odpadów.
Ministerstwo Finansów odpiera jednak zarzuty. Wiceminister finansów i szef Służby Celnej Jacek Kapica w odpowiedzi przekazanej marszałkowi Sejmu podkreślił, że celnicy przy dokonywaniu oceny kierują się wskazówkami metodycznymi w sprawie uznawania uszkodzonych pojazdów za odpad w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, przygotowanymi przez głównego inspektora ochrony środowiska.
Według MF nie każdy dawny pojazd można uznać za historyczny w rozumieniu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Opinia zaś rzeczoznawcy stanowi jedynie pomocniczy dokument mający ułatwić organom celnym podjęcie właściwej decyzji, poddawany ocenie jak każdy inny dowód w sprawie.
MF, jak twierdzi, nie otrzymało żadnych sygnałów o nieprawidłowościach. Nie miało też skarg czy zapytań ani od importerów, ani z urzędów celnych. Liczba zaś przekazywanych zawiadomień ma charakter incydentalny.
Z danych Inspekcji Ochrony Środowiska wynika, że w 2010 r. w 131 przypadkach wystąpiło podejrzenie nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów w postaci uszkodzonych pojazdów. W 93 z nich wszczęto postępowania administracyjne, które objęły 1735 uszkodzonych pojazdów. Nie wiadomo, ile z nich można traktować jako zabytkowe.
– Problem ewidentnie istnieje i jest wynikiem stosowania prawa – uważa Wojciech Kotala, doradca podatkowy z kancelarii DLA Piper Wiater. – Przepisy nigdy nie będą jednoznaczne. Trzeba je jednak stosować rozumnie. Traktowanie takich pojazdów jak odpadów powinno wykluczać ich opodatkowanie akcyzą jak samochodów osobowych.
Zobacz serwisy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA