fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Leasing urósł o jedną czwartą

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Firmy leasingowe udzieliły finansowania na kwotę prawie 16 mld zł – wynika z danych zebranych od tych instytucji
Z danych zebranych od 21. firm leasingowych (wszystkich dużych podmiotów za wyjątkiem Pekao Leasing) wynika, że udzieliły one finansowania na kwotę 15,7 mld zł. To oznacza wzrost o 23 proc. w porównaniu z dziewięcioma miesiącami 2010 r. Dla porównania po pierwszym półroczu tego roku cały rynek wzrósł o ponad 27 proc. Dynamika wzrostu branży nieznacznie, ale się zmniejszyła.
- Branża leasingowa, odczuła obawy przedsiębiorców związane z niepewnością na rynkach europejskich już we wrześniu i nic nie wskazuje na to aby w ostatnim kwartale roku nastąpiła poprawa wyników. Wartość wyleasingowanych środków trwałych w ostatnich czterech miesiącach 2011 roku, będzie zbliżona do wartości osiągniętej w IV kwartale 2010 roku – ocenia Paweł Kopeć, dyrektor Zarządzający w Raiffeisen-Leasing Polska .
Inwestycje finansowe leasingiem uważane są za wskaźnik wyprzedzający koniunkturę. Stąd też leasing uznawany jest za barometr sytuacji gospodarczej w kraju. Wynika to głównie z tego, że klientami firm leasingowych są w przeważającej większości małe i średnie firmy, które najszybciej reagują na wszelkie zmiany koniunktury. Najszybciej podejmują decyzje inwestycyjne, ale równocześnie załamanie czy choćby niepewność na rynku mogą negatywnie wpłynąć na ich skłonność do inwestycji. Widać to było w czasie ostatniego kryzysu. Już w połowie 2008 roku firmy obserwowały spadki sprzedaży zapowiadające ograniczenie inwestycji przedsiębiorców. Natomiast sam rok 2009 zaprezentował przeszło 30-proc. spadek wartości zawieranych umów leasingowych. Firmy od 2010 roku wznowiły inwestycje. Wskaźnik udziału leasingu w tych inwestycjach wzrósł z 10,4 proc. w 2009 r., do 12,8 proc. w 2010 r.
W ciągu trzech kwartałów tego roku wartość środków oddanych w leasing w przypadku 21 instytucji wyniosła nieco ponad 15 mld zł (wzrost o 23 proc.). Z kolei wartość pożyczek udzielonych przez firmy wyniosła 625 mln zł (wzrost o 29 proc.). Duży skok wq wartości udzielanych pożyczek widać zwłaszcza w BRE Leasing oraz Raiffeisen Leasing.
Wszystkie firmy, które przekazały nam dane, za wyjątkiem jednej, odnotowały wzrost obrotów. Najmocniej wartość  finansowanie przedsiębiorstw zwiększyła Nordea Finance Polska, Handlowy Leasing, VFS Usługi Finansowe oraz ING Lease. NL-Leasing zanotowało z kolei niewielkie, bo 3-proc. spadek.
Firmy odnotowały wyższy wzrost finansowania w segmencie maszyn niż pojazdów (to dwa główne segmenty, które finansują). Istotnie wzrosła wartość finansowania kategorii środków trwałych jaką są samoloty, statki i kolej. Spadek widoczny jest zaś w przypadku leasingu nieruchomości.
Paweł Kopeć szacuje, że w tym roku branża zanotuje 18-20 proc. wzrost w stosunku do 2010 roku, jednak wpływ na ten wzrost będzie miała przede wszystkim sprzedaż w pierwszych ośmiu miesiącach roku.  Robert Samsel, członek zarządu i szef sprzedaży w Societe Generale Equipment Leasing przewiduje, że rynek wzrośnie nawet mniej, bo o ok. 15 proc. W ubiegłym roku wartość finansowania udzielonego przez firmy leasingowe wyniosła 27,3 mld zł (wzrost o prawie 19 proc.).
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA