fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Hotel Novotel: roszczenia reprywatyzacyjne

Fotorzepa, Szymon Łaszewski Szymon Łaszewski
Spadkobiercom byłych właścicielek kamienicy wyburzonej pod budowę hotelu Forum w Warszawie, obecnie Novotel, nie udało się podważyć praw własnościowych Orbisu SA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzający uwłaszczenie Orbisu zamknął ostatecznie roszczenia reprywatyzacyjne (sygnatura akt: I OSK 1487/10).
Powstały w latach 70. hotel Forum był pierwszym wysokościowcem w Warszawie i pierwszym budowanym przez inwestora zagranicznego, szwedzką firmę Skanska. Od 2002 r. jest w sieci Novotel, ale nadal należy do Orbisu SA, którego większościowym udziałowcem jest międzynarodowa grupa hotelowa Accor.
W 2002 r. prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast stwierdził nieważność orzeczenia z 1955 r., odmawiającego byłym współwłaścicielkom nieruchomości praw do gruntu warszawskiego, na którym stoi hotel. Odżył w ten sposób wniosek o przyznanie tego prawa, ale na przeszkodzie stanęła wydana w 1991 r. decyzja uwłaszczeniowa wojewody warszawskiego. Potwierdzała nabycie przez Orbis 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności znajdujących się na nim budynków i urządzeń. Pięć lat później potwierdził to wpis w księdze wieczystej.
Na wniosek spadkobierców minister infrastruktury stwierdził w 2008 r. nieważność decyzji uwłaszczeniowej w części odnoszącej się do hipoteki dawnej kamienicy, ponieważ naruszała prawa osób trzecich. Orbis odwołał się, dowodząc m.in., że nie ma możliwości wyodrębnienia działki, o którą ubiegają się spadkobiercy, i podziału wybudowanego hotelu.
Rozpatrując odwołanie spółki, minister skierował decyzję m.in. do osoby, która już nie żyła. W wyniku skargi Orbisu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji ministra z tego powodu.
Zanim sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, spadkobiercom odmówiono przyznania prawa użytkowania wieczystego gruntu ze względu na nieodwracalne skutki prawne. Orbis został bowiem sprywatyzowany, a większościowe udziały nabyła zagraniczna spółka. Wobec takiej sytuacji spadkobiercy cofnęli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowej.
NSA potwierdził zaś, że decyzja ministra infrastruktury musiała zostać unieważniona z powodu rażącego naruszenia prawa, jakim było skierowanie jej do osoby nieżyjącej.
Przedstawiciele Orbisu powiedzieli po rozprawie, że były to ostatnie z trzech zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych do gruntu pod hotelem Novotel w Warszawie.
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA