fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jaki urlop wypoczynkowy przy częstej zmianie wymiaru etatu?

www.sxc.hu
Jak naliczać i udzielać urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy, gdy występował on 3-krotnie o zmianę wymiaru czasu pracy? Generalnie, ze względu na staż pracy ma on prawo do 26 dni urlopu.
Czy przy naliczeniu urlopu za I okres powinno się od razu zaokrąglać w górę, wyliczyć kolejny urlop za II okres i zaokrąglić w górę, wyliczyć kolejny urlop za III okres i zaokrąglić w górę i zsumować zaokrąglone w górę dni urlopu, czy też powinno się zliczyć 3 okresy wyliczone i bez zaokrągleń, następnie je zsumować i na końcu zaokrąglić sumę do pełnych dni? -pyta czytelnik
Co do zasady liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na część etatu zależy od jego stażu, wymiaru czasu pracy i liczby miesięcy przepracowanych w danym roku kalendarzowym.
Kodeks pracy nie określa, jak ustalić wymiar przysługującego pracownikowi urlopu, gdy do zmiany wielkości etatu dochodzi w trakcie roku kalendarzowego. W praktyce stosujemy zasadę proporcjonalności z art. 1551 k.p.
Zatem liczymy dni wypoczynku dla poszczególnych okresów zatrudnienia, mnożąc liczbę miesięcy przepracowanych w każdym z wymiarów etatu.
Podobnie postępujemy, gdy zmiana etatu nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego. Ale jak potraktować miesiąc, w którym do tego doszło? Przepisy nie regulują tego dokładnie.
W praktyce możemy spotkać dwa podejścia:
- za ten miesiąc liczymy urlop zgodnie z tym wymiarem czasu pracy, w którym pracownik przepracował większą część miesiąca, albo
- zgodnie z tym wymiarem czasu pracy, który obowiązywał w pierwszym dniu danego miesiąca, stosując przy tym art. 1552a § 2 i 3 k.p., na podstawie których zaokrąglenia w górę do pełnego miesiąca dokonujmy przy wyliczaniu uprawnienia urlopowego według dotychczasowego wymiaru czasu pracy.
Zaokrągleń dokonujemy na każdym etapie ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika zmieniającego wymiar etatu.
Przykład:
Pan Adam, mający 15 lat stażu pracy, od 1 stycznia do 10 kwietnia 2011 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od 11 kwietnia 2011 r. do 31 lipca pracował na 3/4 etatu, zaś od 1 sierpnia pracuje na całym etacie.
Wymiar urlopu całorocznego dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu z ogólnym 15-letnim stażem pracy wynosi 13 dni (1/2 etatu x 26 dni), a dla osoby zatrudnionej na 3/4 etatu 19,5 w zaokrągleniu 20 dni (3/4 etatu x 26 dni), na całym etacie będzie to
Panu Adamowi przysługuje zatem:
WARIANT 1
22 dni urlopu, gdy przeliczeń dokonamy według koncepcji przepracowania większości w jednym z wymiarów zatrudnienia. Pan Marcin w maju pracował w przeważającej mierze na 1/2 etatu, stąd ten miesiąc uwzględniamy w rachunkach z połówki posady. I mamy za okres:
- od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. 4 dni (13 dni x 3/12 = 3,25, po zaokrągleniu 4 dni),
- od 1 kwietnia do 31 lipca 2010 r. 7 dni (20 dni x 4/12 = 6,66, po zaokrągleniu 7 dni),
- od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r. 11 dni (26 dni x 5/12 = 10,83, po zaokrągleniu 11 dni)
co łącznie daje 22 dni.
WARIANT 2
13 dni urlopu, gdy przeliczeń dokonamy zgodnie z koncepcją przyjmowania wymiaru etatu, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca, w którym zmienił się wymiar zatrudnienia.
Skoro 1 kwietnia 2010 r. pan Marcin świadczył pracę w wymiarze 1/2 etatu, zatem za kwiecień wyliczenia zostaną dokonane zgodnie z tym wymiarem czasu pracy.
Wyliczenia wyglądają następująco za okres:
- od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 r. 5 dni (13 dni x 4/12 = 4,33, po zaokrągleniu 5 dni),
- od 1 maja do 31 lipca 2011 r. 6 dni (20 dni x 3/12 = 5 dni),
- od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r. 11 dni (26 dni x 5/12 = 10,83, po zaokrągleniu 11 dni)
co łącznie daje również  22 dni.
Zobacz serwisy:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA