fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Ustawa o działalności leczniczej do nowelizacji

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Ochrona zdrowia. Firmy nie wiedzą, czy mogą zawierać umowy ze szpitalami. Sytuacja prawna ZOZ jest niejasna
W ustawie o działalności leczniczej, która 1 lipca weszła w życie, nie ma przepisu, z którego jasno wynikałoby, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mają osobowość prawną. Wcześniej uzyskiwały ją wraz z wpisem do KRS na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, którą uchylono właśnie 1 lipca. W konsekwencji teraz sytuacja prawna szpitali nie jest oczywista.

Tymczasowe umowy

– Osobowość prawna powinna wynikać wprost z ustawy. Jeśli przyjmiemy, że ZOZ tego przymiotu są pozbawione, proponowałbym jako tymczasowe rozwiązanie uzyskanie przez szpital od podmiotu tworzącego (najczęściej jednostki samorządu terytorialnego) pełnomocnictwa do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz wykonywania praw. W ten sposób uniknie się paraliżu szpitali – uważa Grzegorz Mączyński, prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Według resortu zdrowia nie będzie to jednak konieczne. W opinii ministerstwa ZOZ osobowości prawnej bowiem nie utraciły.
– Ustanie osoby prawnej mogą określać wprost przepisy ustawy albo innych aktów normatywnych wydanych na podstawie ustawy – podkreśla Piotr Olechno, rzecznik prasowy ministra zdrowia.
Tymczasem w ustawie o działalności leczniczej nie ma przepisów, które wprost odbierałyby ZOZ osobowość prawną.
2319 zakładów opieki zdrowotnej – według Ministerstwa Zdrowia – działa w naszym kraju
– Przepis ustawy, który odbiera osobowość prawną, nie może być interpretowany z całokształtu norm. ZOZ, które nabyły osobowość prawną na mocy ustawy o ZOZ, posiadają ją nadal aż do dnia wykreślenia z KRS – dodaje Joanna Nowak- -Kubiak, radca prawny.

Możliwe różne interpretacje

Podobne stanowisko zajmują prawnicy z Biura Analiz Sejmowych. Zastrzegają jednak, że wymiar sprawiedliwości może przyjąć odmienną wykładnię. Dlatego konieczna staje się szybka interwencja legislacyjna.
– Biorąc pod uwagę, że możliwe będą spory, wskazana jest nowelizacja ustawy o działalności leczniczej – podkreśla w swojej opinii Przemysław Sobolewski, ekspert w Biurze Analiz Sejmowych.

Niepewność firm

Jego zdaniem obecny stan niepewności może powodować, że niektóre firmy nie zechcą zawierać umów z ZOZ aż do czasu jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii osobowości prawnej. To zaś utrudni zakładom funkcjonowanie i prowadzenie działalności leczniczej.
– Trzeba wypełnić powstałą lukę. Wymaga tego kodeks cywilny. Osobowość prawna jest bowiem przyznawana jednostkom organizacyjnym przez przepisy szczególne – zauważa prof. Marek Chmaj.
Według obwiązującej od tygodnia ustawy nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzyć już się nie da. Można je przekształcać w spółki prawa handlowego i łączyć. Takim połączonym ZOZ ustawa osobowość prawną przyznaje wprost.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki k.wojcik@rp.pl
Przeczytaj także artykuły:
Czytaj także w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA