fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 18 czerwca 2011

WYROBY MEDYCZNE
- po 12-miesięcznym vacatio legis art. 90 ust. 3 – 5 ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DzU z 2010 r. nr 107, poz. 679)
ODPADY
- załącznik „Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalnych częstotliwości badań wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów" i niektóre przepisy zmienionego 10 grudnia 2010 r. rozporządzenia ministra środowiska dotyczącego prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (DzU z 2010 r. nr 238, poz. 1588)
ALIMENTY
- nowe prawo prywatne międzynarodowe obowiązuje już od 16 maja tego roku, ale dopiero w tę sobotę wchodzi w życie art. 63. Stanowi on, że prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych określa rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r., opublikowane w DzUrz UE L 7 z 10 stycznia 2009 r. (DzU nr 80, poz. 432)
ZAWODY REGULOWANE
- minister infrastruktury upoważnił do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych prezesów trzech urzędów: Komunikacji Elektronicznej, Lotnictwa Cywilnego i Transportu Kolejowego, oraz dyrektora (dyrektorów): urzędów morskich, Urzędu Morskiego w Gdyni, urzędów żeglugi śródlądowej oraz Transportowego Dozoru Technicznego (DzU nr 102, poz. 590)
- on też jest autorem zmian w rozporządzeniu w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych i wykazu tych zawodów (DzU nr 102, poz. 590591)
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA