fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Wypoczynek wolno przerwać

www.sxc.hu
Ingerencja w urlop może nastąpić tylko wyjątkowo. Zatrudniony nie musi na nim np. odbierać telefonów od szefa
Pracodawcy wymagają coraz więcej. Ostatnio polecają podwładnym, by podpisywali zobowiązanie, że na urlopie będą pozostawać pod  telefonem. Tymczasem urlop ma zapewnić  regenerację sił i niezbędny wypoczynek.
Jak stanowi art. 152  § 1  kodeksu pracy,  pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego  i płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo to jest bezwzględne. Pracownik nie  może się go zrzec. Ingerencja pracodawcy w urlop podwładnego w okresie jego trwania może nastąpić jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Jak wskazano w art. 167 k.p.: „tylko  gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu".
Co do zasady zatem pracodawca nie może wymagać od pracownika stałego pozostawania pod telefonem. Jeżeli jednak ten podpisze tego rodzaju  zobowiązanie i w toku urlopu będzie wykonywał polecenia pracodawcy, czas ten  powinien zostać zakwalifikowany jako okres świadczenia pracy i podlegać rekompensacie  w dniach wolnych lub w formie wynagrodzenia jak za dzień pracy. Jednocześnie jeżeli pracownik nie będzie odbierał telefonów pracodawcy, nie powinien ponosić żadnych tego negatywnych konsekwencji.
Art. 167 k.p. dopuszcza możliwość odwołania pracownika z urlopu w szczególnych sytuacjach. Zakładowe regulacje (zbiorowy układ pracy lub regulamin pracy) mogą wskazywać określone kategorie pracowników, którzy będą zobligowani do pozostawania w kontakcie z pracodawcą  także w okresie urlopu. Mogą to być np. specjaliści określonej kategorii odpowiedzialni za usuwanie awarii lub pracownicy zarządzający. Wtedy  unikanie telefonów od pracodawcy,  jeżeli kontaktował się w celu odwołania pracownika z urlopu z powodu nagłej i nieprzewidzianej sytuacji w zakładzie, może zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków i skutkować dyscyplinarnym zwolnieniem.
Po odwołaniu z urlopu  podwładnego pracodawca ma obowiązek zwrotu wszelkich  kosztów opłaconego, a niewykorzystanego pobytu wypoczynkowego oraz kosztów dojazdu (także dla członków rodziny, jeżeli  zostali zmuszeni do przerwania wypoczynku).
Autor jest radcą prawnym  w Kancelarii Mamiński & Wspólnicy
Czytaj również:
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA