fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Skutki zbycia wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym

Polskie przepisy nie dopuszczają możliwości sprzedaży wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem wyprowadzenia towaru ze składu, a więc z chwilą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy
Tak orzekł WSA w Gliwicach 10 maja 2011 (III SA/Gl 2191/10).
Spółka prowadziła skład podatkowy, w którym magazynowała wyroby akcyzowe zharmonizowane objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Ich właścicielem był inny podmiot, który je sprzedawał, gdy znajdowały się na terenie składu podatkowego.
Spółka twierdziła, że obowiązek podatkowy powstawał z chwilą sprzedaży, a wyprowadzenie wyrobów ze składu podatkowego, jako następujące w chwili późniejszej, nie miało wpływu na określenie momentu jego powstania. Właściciel wyrobów akcyzowych z tytułu ich sprzedaży odprowadzał podatek.
Organ podatkowy w wydanej decyzji stanął na stanowisku, że w składzie podatkowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z 23 stycznia 2004, nie może być dokonywana sprzedaż wyrobów akcyzowych. Wyrób może być sprzedany dopiero, gdy opuści skład podatkowy. Stwierdził, że w świetle art. 4 ust. 1 pkt 2 akcyzie podlega wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego. Zgodnie z art. 28 zawieszenie poboru akcyzy następuje do czasu wyprowadzenia wyrobów ze składu, stąd dopiero z tym momentem powstaje obowiązek podatkowy.
Spółka odwołując się od decyzji a następnie wnosząc skargę do sądu, wskazała, że żaden przepis nie stoi na przeszkodzie sprzedaży wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym. Podniosła również, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży, a wyprowadzenie wyrobów ze składu jest wyłącznie jej konsekwencją.
Sąd oddalił skargę, powołując się się na art. 30 ustawy akcyzowej i wskazując, że ustawodawca nie dopuścił możliwości prowadzenia sprzedaży w obrębie składu podatkowego. Ponadto sąd uznał, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wyprowadzenia towaru ze składu.
Autorka jest współpracownikiem Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte
Komentuje Teresa Sławińska-Choryło, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie)
Trudno zgodzić się zarówno z tezami wynikającymi z orzeczenia, zakładającymi brak możliwości sprzedaży wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym w procedurze zawieszonego poboru akcyzy, jak i z koncepcją podatnika, który uznał za prawidłowe odprowadzanie podatku z tytułu sprzedaży tych wyrobów w składzie.
Istotą procedury zawieszonego poboru jest, że czynności podlegające opodatkowaniu wykonywane w stosunku do wyrobów akcyzowych nią objętych, tak długo jak wyroby znajdują się w tej procedurze, nie wiążą się z koniecznością zapłaty podatku.
Nie dochodzi więc do przekształcenia powstającego obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe. Nie można jednak stawiać tezy, że brak powstania zobowiązania wyłącza prawo do dokonywania sprzedaży wyrobów objętych procedurą zawieszonego poboru akcyzy.
Wprowadzenie instytucji magazynowych składów podatkowych wskazuje bowiem, że właściciel wyrobów akcyzowych znajdujących się w procedurze zawieszonego poboru akcyzy i prowadzący skład podatkowy mogą być odrębnymi podmiotami. Nie ma także przepisów wyłączających stosowanie procedury zawieszonego poboru akcyzy do magazynowanych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, gdy następuje zmiana ich właściciela.
Ponadto, ponieważ wyroby znajdują się w procedurze zawieszonego poboru, ich sprzedaż nie rodzi obowiązku zapłaty akcyzy. Dopiero w momencie wyprowadzenia ze składu podatkowego poza procedurą zawieszonego poboru dojdzie do powstania obowiązku zapłaty podatku.
Przepisy ustawy akcyzowej obowiązujące do 28 lutego 2009 nie określały jednoznacznie, kto przy takim wyprowadzeniu powinien być traktowany jako podatnik: czy właściciel wyrobów, czy prowadzący skład podatkowy. Stosowne regulacje weszły w życie 1 marca 2009. Zgodnie z nimi podatnikiem w takiej sytuacji jest właściciel wyrobów akcyzowych, który uzyskał od organu podatkowego stosowne zezwolenie wyprowadzenia ich ze składu.
Jeżeli więc po sprzedaży, odbywającej się  w czasie gdy wyroby były objęte procedurą, następowało ich wyprowadzenie ze składu podatkowego, to czynnością powodującą powstanie obowiązku zapłaty akcyzy było wyprowadzenie ze składu. W tym momencie dochodzi bowiem do zakończenia stosowania procedury i przekształcenia się wcześniejszego obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe.
Czytaj też artykuł:
 
Zobacz więcej w serwisie:
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA