fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Występując ze spółki cywilnej z nieruchomością

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Wypowiedzenie udziału wspólnika w spółce cywilnej, gdy majątek wspólny obejmuje nieruchomość, nie wymaga aktu notarialnego
Wystarczającą podstawą wykreślenia z księgi wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.
To sedno uchwały siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego podjętej 9 czerwca (sygn.akt sygnatura akt: III CZP 135/10) . Przecina ona długi spór, toczący się także w SN, w jakiej formie ma się odbywać takie wystąpienie wspólnika. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpił pierwszy prezes SN Stanisław Dąbrowski.
Zgodnie z jednym stanowiskiem wystąpienie ze spółki cywilnej, w której wspólnikom przysługuje współwłasność łączna nieruchomości, wymaga formy szczególnej, obowiązującej w wypadku przeniesienia własności nieruchomości, a więc aktu notarialnego. Chociaż zawarcie umowy spółki cywilnej i jej modyfikacja wymagają jedynie formy pisemnej zwykłej (art. 860 § 2 kodeksu cywilnego), przystąpienie do spółki nowego wspólnika, ale też ustąpienie, powoduje zmianę kręgu współuprawnionych.
Jeżeli we wspólnym majątku jest nieruchomość, to zmienia się także krąg osób z prawem do tej nieruchomości. Za wymaganiem formy aktu notarialnego przemawia także bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.
W przeciwnym stanowisku wskazywano, że wypowiedzenie udziału jest sposobem wystąpienia ze spółki, zakończeniem stosunku łączącego wspólnika z pozostałymi wspólnikami. Skutkiem takiego wypowiedzenia jest utrata udziału w majątku wspólnym, pozycji współwłaściciela i współwierzyciela, ale nie jest to uzależnione od rodzaju prawa wspólnego, w szczególności tego, czy wchodzi do niego nieruchomość.
Mimo wypowiedzenia udziału przez jednego lub więcej wspólników spółka nadal istnieje (jeśli pozostaje w niej co najmniej dwóch), istnieje nadal jej majątek wspólny, a wspólnik, który wypowiedział udział, uzyskuje w zamian tylko roszczenie o zapłatę wartości wkładu. Nie ma więc sensu wymóg, aby wypowiedzenia udziału dokonać w formie notarialnej.
Jak widać z podjętej uchwały, SN podzielił drugie z opisanych stanowisk i uchwalił, że do rozstania się ze spółką cywilną, która ma nieruchomość czy prawo użytkowania wieczystego, wystarczy mniej sformalizowane oświadczenie: pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym.
 
sygnatura akt: III CZP 135/10
 
Czytaj też:
 
Czytaj więcej:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA