fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sędziowie i prokuratorzy będą oceniani

Oceny sędziów mają być opisowe, a menedżerowie pojawią się w sądach, w których jest przynajmniej 20 stanowisk sędziowskich
Sejmowa podkomisja zakończyła prace nad rządowym projektem ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jeszcze w kwietniu sprawozdanie podkomisji ma trafić do Komisji Sprawiedliwości. Potem czeka je drugie czytanie w Sejmie i uchwalanie. Sędziowie biorący udział w pracach podkomisji są oburzeni trybem procedowania nad zmianami.
– Był skandaliczny – mówi „Rz" sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. – Niedopuszczalne było to, że rząd świadomie przesłał do Sejmu projekt, który później sam poprawiał. Z tym że nie w formie autopoprawki, lecz poprawek zgłaszanych przez posłów PO.
Z taką oceną prac podkomisji nie zgadza się poseł Jerzy Kozdroń, jej przewodniczący.
– Sędziowie od początku uważali, że projekt jest zły, więc żaden tryb prac by ich nie zadowolił – mówi „Rz". Dodaje, że projekt, choć trochę złagodzony, i tak nakłada na sądy i sędziów nowe obowiązki, a więc środowisko się buntuje.
W trakcie kilku posiedzeń podkomisji bardzo krytykowany przez sędziów projekt rząd nieco zmodyfikował, nie na tyle jednak, by zadowolić sędziów.
Pozostały oceny okresowe, ale zamiast stopni będą oceny opisowe, a gdy np. zostaną stwierdzone braki w warsztacie sędziego, zaproponowany mu zostanie plan rozwoju. Wskaże on mocne i słabe strony konkretnego sędziego i sposoby niwelowania braków. Podobnie będzie u prokuratorów.
Rząd przeforsował też pomysł zwiększenia kompetencji dyrektorów sądu. Dyrektor menedżer będzie powoływany w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej 20 stanowisk sędziowskich.
W sądach, w których nie powołano dyrektora, jego zadania będą wykonywać dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych. W okresie przejściowym przed wejściem w życie noweli prezesi sądów, dotychczasowi dyrektorzy i kierownicy finansowi będą się mogli przygotować i sprawdzić w nowej roli.
W wydziałach cywilnych będą mogły być rozpatrywane sprawy pracownicze i gospodarcze. Trafią tam też sprawy rodzinne i nieletnich.
W nowym ustroju sądów powszechnych przewidziano też możliwość ubiegania się przez sędziów administracyjnych o stanowiska w sądach powszechnych.
Etap legislacyjny: przed drugim czytaniem
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA