fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Rusza konkurs o unijne dotacje na klastry

Od poniedziałku firmy oraz jednostki badawcze będą mogły składać wnioski o dofinansowanie tworzenia powiązań kooperacyjnych klastrów. Będzie to pierwszy w tym roku konkurs o te dotacje
Jego budżet to 80 mln zł. To pieniądze z programu „Innowacyjna gospodarka", które rozdziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To również pierwszy konkurs po wprowadzeniu ułatwień dla podmiotów ubiegających się o te granty.
Główne zmiany to wyodrębnienie nowego rodzaju wsparcia dla klastrów we wczesnej fazie rozwoju oraz liberalizacja zasad przyznawania tych dotacji. O nowy rodzaj pomocy – dotację (do 2 mln zł) na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego o profilu technologicznym lub przemysłowym będą mogli ubiegać się koordynatorzy klastrów. Środki można przeznaczyć na doradztwo, szkolenia, ale też zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Co bardzo ważne, po otrzymaniu środków na wczesną fazę rozwoju klastra jego koordynator będzie mógł ponownie aplikować o wsparcie, tym razem o dotację na rozwój.
Beneficjenci będą też mogli wybrać model finansowania projektu. Do wyboru będzie dotacja do 100 proc. kosztów projektu z jednoczesnym obowiązkiem jej rozliczenia po 15 latach (bez pomocy publicznej) albo dotacja o niższej intensywności, ale bez mechanizmu rozliczenia jej po 15 latach (pomoc publiczna). Nowością jest też nowy typ wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Celem tego rozwiązania jest pobudzenie działalności innowacyjnej klastrów. Łatwiej będzie też rozliczyć koszty. Aby je rozłożyć w przypadku projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych (objętych regułami pomocy publicznej) koordynator klastra będzie mógł realizować projekt wspólnie z jednym z uczestników powiązania.
Zarówno PARP jak i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarządzające "Innowacyjną gospodarką" liczą, że ułatwienia zwiększą zainteresowania tymi dotacjami, bo jak dotąd było ono nikłe (wpłynęło ledwie kilka wniosków o te granty). Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 21 marca do 27 maja br. PARP przewiduje w tym roku jeszcze drugi konkurs na te dotacje. Ma się on rozpocząć 19 września i potrwać do 30 listopada.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA