fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Prokuratura bada prywatyzację EC Zabrze

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Prokuratura Rejonowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie dotyczącej podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa podczas procesu prywatyzacyjnego Elektrociepłowni Zabrze - poinformował Piotr Wujec, pełnomocnik Wspólnego Związkowego Zespołu Negocjacyjnego EC Zabrze
- Fakt, że prokuratura postanowiła wszcząć śledztwo po naszym zawiadomieniu pokazuje, że nasza negatywna ocena postępowania urzędników resortu skarbu ma mocne podstawy nie tylko etyczne, ale również prawne. Niezależnie od tego, czy ktoś jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem sprzedaży spółek Skarbu Państwa, naruszanie prawa podczas prywatyzacji nie tylko zwiększa i tak dość powszechną, społeczną dezaprobatę wobec samej prywatyzacji, ale także pogłębia nieufność w stosunku do polskiego systemu prawnego - podkreśla Wujec.
W styczniu tego roku WZZN złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników resortu. Zdaniem związkowców umowę prywatyzacyjną zawarto bez wymaganego prawem zabezpieczenia interesów pracowników prywatyzowanej państwowej spółki, a tym samym nie spełniono wymogów zawartych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.
Zawiadamiający zarzucają też złamanie zapisów porozumienia zawartego w marcu 2006 roku pomiędzy rządem a centralami związkowymi. Mówiło ono, że przypadku konsolidacji lub prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych, będą dążyć zgodnie z przepisami prawa i dotychczasowymi praktykami, do podpisania umów społecznych (pakietów socjalnych) w podmiotach, w których jeszcze nie obowiązują".
Ponadto pełnomocnik WZZN w zawiadomieniu do prokuratury poinformował również o naruszeniu przez urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa ustawy o dostępie do informacji publicznej. - Urzędnicy MSP długo odmawiali stronie związkowej wglądu do umowy prywatyzacyjnej, a gdy Skarb Państwa już opublikował treść tej umowy, to jednocześnie utajnił istotne jej fragmenty, pomimo wymogu jawności tego typu dokumentów po zakończeniu negocjacji prywatyzacyjnych - dodaje pełnomocnik.
24 listopada 2010 r Fortum Power and Heat podpisało z Ministrem Skarbu umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze oraz 85 proc. akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Bytom. Wartość transakcji wyniosła ponad 82 mln zł. 3 stycznia oba zakłady zostały formalnie przejęte przez nowego inwestora, mimo braku pakietów socjalnych dla załóg. Nadal trwają negocjacje w sprawie pakietów w obu elektrociepłowniach.
- Nazwa pakiety socjalne może być myląca. Walczymy o zmniejszenie skali i tempa redukcji miejsc pracy oraz o odszkodowania za ich utratę. Czujemy się czasami tak, jak lokatorzy mieszkań zakładowych sprzedani razem ze swoimi mieszkaniami prywatnym inwestorom – powiedział Mirosław Grzywa, szef Solidarności w EC Zabrze i rzecznik WZZN.
Źródło: energianews.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA