fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Cofnięcie podwyżki tylko na piśmie

www.sxc.hu
Jako kierownik jednostki jestem zmuszona cofnąć pracownikom podwyżki. Angaże już zostały wydane, ale pieniędzy jeszcze nie wypłaciliśmy. Chcę usunąć z akt osobowych umowy. Czy wystarczy wyciągnąć je, a w metryczce dać parafę kadrowej i napisać „anulowano”?
Nie da rady tego zrobić w taki prosty sposób. Zgodnie z kodeksem pracy postanowienia angażu dotyczące płacy można zmienić, korzystając z porozumienia lub wypowiedzenia. Wypowiedzenie w tym zakresie uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Podwładny może ich nie zaakceptować.
W takiej sytuacji składa oświadczenie o odmowie przyjęcia tych warunków przed upływem połowy okresu wymówienia. Wskutek tego angaż rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia.
Jeżeli pracownik nie złoży pisma w terminie, przyjmuje się, że zgodził się na nowe warunki. Szef powinien pouczyć go o możliwości złożenia oświadczenia w wypowiedzeniu. Jeżeli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, termin na złożenie oświadczenia przedłuża się do końca okresu wymówienia.
Zatem gdy przełożony zaproponuje na piśmie nowe warunki płacy a podwładny je przyjmie, dotychczasowy angaż w tym zakresie się zmienia. Kolejna modyfikacja warunków płacy wymaga od szefa następnego wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcia porozumienia z podwładnym.
Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu
Więcej informacji w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA