fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Podatek od groszowych odsetek

Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Po nowelizacji zmieni się sposób liczenia podatku od wszystkich odsetek, a nie tylko od odsetek z lokat z dzienną kapitalizacją
Założenia do zmian przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że Ministerstwo Finansów chce  zmodyfikować zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz podatku od odsetek oraz innych dochodów kapitałowych określonych w art. 30a updof. Są to dochody, od których  np. bank pobiera zryczałtowany 19-proc. podatek.
Teraz podstawę opodatkowania oraz podatek zaokrągla się do pełnych złotych.
W efekcie podatek naliczony od odsetek w kwocie 2,49 zł wyniesie zero (bo kwota 2,49 zostanie zaokrąglona do 2 zł, podatek od 2 zł wynosi 38 gr, a kwota podatku zostanie zaokrąglona do pełnych złotych, czyli do zera – na takim mechanizmie opierają się lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek). Od odsetek w kwocie 2,50 zł podatek wyniesie 1 zł (2,50 zł jest zaokrąglane do 3 zł, a podatek w kwocie 57 gr  zaokrąglany do 1 zł).
Proponuje się, by dla dochodów wskazanych w art. 30a updof (m.in. odsetek) podstawa opodatkowania oraz kwota podatku były zaokrąglane w górę do setek w pełnych groszach.
Zmiana niewątpliwie ma na celu obciążenie 19-proc. podatkiem dochodów z odsetek na lokatach i rachunkach z dzienną kapitalizacją.
Nowy mechanizm zaokrągleń sprawi, że od odsetek w kwocie 2,49 zł oraz 2,50 zł podatek wyniesie 48 gr. Po nowelizacji zmieni się sposób liczenia podatku od wszystkich odsetek. Oznacza to, że banki  będą musiały przeprogramować algorytmy stosowane w systemach informatycznych.
Opisywana zmiana ma wejść w życie od 1 lipca 2011 r., co, biorąc pod uwagę obecny etap procesu legislacyjnego, oznacza, że vacatio legis byłoby bardzo krótkie, a powinno być znacznie dłuższe. Proponowany mechanizm nie zagwarantuje, iż dochody z odsetek będą opodatkowane 19-proc. stawką podatku.
Zaokrąglanie w górę przy niewielkich kwotach odsetek spowoduje, że efektywna stopa podatkowa będzie wyższa (od kwoty 1 gr podatek wyniesie... 1 gr). Pytanie, w jaki sposób będą naliczane odsetki od produktów depozytowych sprzed wejścia nowelizacji w życie.
Autor jest doradcą podatkowym w kancelarii DLA Piper Wiater
Więcej w serwisie » Dochody kapitałowe
Czytaj też w Dobrej Firmie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA