fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Lokal na sklep wynajmiesz od marszałka

Fotorzepa, Darek Gorajski DG Darek Gorajski
Zasiadając w sejmiku, można prowadzić firmę w lokalu wynajętym od samorządu województwa
Radny, który prowadzi działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego, powinien ją zawiesić w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
Treść art. 24f ustawy o samorządzie gminnym (usg), art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (usp) oraz art. 27b ustawy o samorządzie województwa (usw) jest taka sama. Przepisy te stanowią, że radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia gminy (powiatu, województwa), w którym uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Za złamanie tego zakazu grozi utrata mandatu.
Od tej ogólnej zasady ustawodawca wprowadził wyjątek. Został on zapisany w art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. Zgodnie z nim radny nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych z województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomieszczeń do własnych celów mieszkaniowych lub własnej działalności gospodarczej oraz dzierżawy, a także innych prawnych form korzystania z nieruchomości, jeżeli najem, dzierżawa lub użytkowanie są oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych.
46 809 jest radnych ogółem (561 wojewódzkich, 6290 powiatowych i 39 549 gminnych)
– Innymi słowy przepis ten dopuszcza możliwość prowadzenia przez radnych województwa działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia tej jednostki, w której sprawują mandat, pod warunkiem że podstawą jest stosunek cywilnoprawny ustalony jednolicie dla wszystkich podmiotów – wyjaśnia Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Takiego rozwiązania brak w ustawie gminnej i powiatowej. Moim zdaniem należałoby rozważyć wprowadzenie do ich treści analogicznych rozwiązań, zwłaszcza że istniały w przedwojennych regulacjach samorządowych i urzędniczych – dodaje.
Brak odpowiednika art. 24 ust. 1 usw w gminnej i powiatowej ustawie ustrojowej naraża radnych będących przedsiębiorcami na utratę mandatu, i to w sytuacjach, w których w ogóle by się tego nie spodziewali. Przykład? Tak będzie chociażby w wypadku radnego gminy, właściciela hurtowni, który rozwożąc towary, korzysta z płatnych parkingów komunalnych. Tak też będzie w sytuacji, gdy radny powiatu prowadzi sklep internetowy, a właścicielem infrastruktury i dostawcą usług internetowych jest powiat.
Potwierdza to Mariusz Filipek z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński. Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Skoro właścicielem infrastruktury i dostawcą usług internetowych jest gmina, to radny tej gminy prowadzący sklep internetowy prowadzi działalność z wykorzystaniem jej mienia komunalnego. Tym samym narusza art. 24f gminnej ustawy ustrojowej.
W obowiązującym stanie prawnym jest to jednoznaczne z utratą mandatu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA