fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Solidarność chce walczyć z nieuczciwymi firmami

Fotorzepa, Bosiacki Roman Bos Roman Bosiacki
"Solidarność" chce zmiany przepisów dającej pracownikom więcej uprawnień w walce z nieuczciwymi firmami
Chodzi zwłaszcza o sytuacje, gdy pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia. Szef "S" Piotr Duda złożył u głównego inspektora pracy propozycje zmian przepisów.
- Naszym zdaniem umożliwienie pracownikom dochodzenia zaległych wynagrodzeń w trybie pozwów zbiorowych pozwoliłoby uprościć i przyspieszyć procedury sądowe - mówi Anna Reda, ekspert NSZZ "Solidarność". Reprezentantem interesów pracowników w takim procesie mógłby być przedstawiciel związku zawodowego, np. związkowy prawnik.
"S" postuluje też rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o danie jej możliwości przygotowania i popierania przed sądem aktu oskarżenia w sprawie przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Obecnie PIP ma takie uprawnienia jedynie w sprawach o wykroczenia, a przestępstwami zajmuje się policja lub prokurator. Zdaniem "S" inspektorzy lepiej znają się na specyfice prawa pracy i łatwiej będzie im ocenić, czy w danym wypadku doszło do naruszenia praw pracowniczych.
Poza tym, by zwiększyć nacisk na nieuczciwych pracodawców, związkowcy proponują zmianę ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zgodnie z jej art. 16 podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialność w razie popełnienia przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, wolności seksualnej i obyczajności. Ustawa nie wymienia jednak przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
Związkowcy proponują także wprowadzenie do prawa zamówień publicznych zapisów pozwalających na wykluczenie z przetargu przedsiębiorcy nieprzestrzegającego praw pracowniczych. Do dokumentacji przetargowej musiałby on dołączyć oświadczenie, że wypłaca wynagrodzenia bez opóźnień.
- Dzięki temu nieuczciwi pracodawcy zostaliby pozbawieni możliwości realizacji zamówień publicznych - dodaje Joanna Szymonek, ekspert "S" ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zdaniem "S" warto także stworzyć listę firm niewypłacających wynagrodzeń pracownikom. Zawierałaby ona dane na temat pracodawców, w stosunku do których inspekcja pracy wydała nakaz zapłaty zaległych pensji lub fakt niepłacenia wynagrodzeń został potwierdzony wyrokiem sądu.
Propozycje "S" zostaną teraz przedstawione pracodawcom i stronie rządowej na forum Komisji Trójstronnej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA