fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Szef musi dać urlop wychowawczy

www.sxc.hu
Pracownica po macierzyńskim wykorzystuje zaległy urlop za 2009 r. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić jej urlopu wychowawczego?
Tak, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego pracownikowi, który jest do niego uprawniony.
Warunkiem nabycia prawa do urlopu wychowawczego jest, zgodnie z art. 186 § 1 k.p., pozostawanie w zatrudnieniu przez co najmniej sześć miesięcy. Ustalając, czy pracownik ma wymagany staż, sumuje się okresy zatrudnienia u różnych pracodawców, niezależnie od przerw występujących między nimi. Nie jest przy tym wymagane, aby w okresie zatrudnienia pracownik faktycznie świadczył pracę.
Zatem osoba zatrudniona przez minimum sześć miesięcy może ubiegać się o wychowawczy, nawet gdy przez znaczną część tego okresu była najpierw niezdolna do pracy z powodu choroby a następnie korzystała z urlopu macierzyńskiego. Aby go otrzymać, musi złożyć wniosek (art. 186 § 4 k.p.).
Pracodawca udzieli urlopu wychowawczego na okres wskazany w tym dokumencie (§ 2 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Rozporzadzenia/2003/DU2003Nr230poz2291.htm]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego, DzU nr 230, poz. 2291[/link]).
Wniosek powinien być złożony na piśmie i określać datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz zawierać informację o okresie dotychczas wykorzystanego urlopu wychowawczego na dane dziecko. Ma trafić do pracodawcy na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu.
Jeżeli zostanie złożony bez zachowania tego terminu, szef musi udzielić urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia, w którym otrzymał pismo podwładnego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA