fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Faktury elektroniczne powinny być dostępne dla urzędu

Obowiązek udostępnienia online faktur wystawionych w formie elektronicznej przechowywanych na terytorium kraju jest zgodny z regulacją VI dyrektywy - orzekł gliwicki WSA w wyroku z 27 czerwca br. (III SA/Gl 1626/06).
Spór dotyczył krajowych przepisów dotyczących przechowywania faktur elektronicznych. Zdaniem podatnika obowiązek przechowywania faktur elektronicznych w kraju w sposób umożliwiający dostęp do nich organom podatkowym jest sprzeczny z przepisami VI dyrektywy. Z art. 22 ust. 3 (d) VI dyrektywy wynika, że podatnik ma wybór miejsca przechowywania faktur - w kraju lub za granicą - jednakże pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu dostępu do nich "bez zbędnej zwłoki". Ustawodawca krajowy ma możliwość ograniczenia miejsca przechowywania faktur do kraju siedziby podatnika jedynie w sytuacji, kiedy faktury byłyby przechowywane za granicą w innej formie niż elektroniczna. W ocenie podatnika z przepisu VI dyrektywy nie można wywodzić nakazu zapewnienia administracji podatkowej pełnego i bezpośredniego dostępu również wówczas, jeśli podatnik przechowuje faktury w kraju siedziby.Organy podatkowe uważały, że art. 22 ust. 3 (d) VI dyrektywy nie zawiera żadnych nakaz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA