fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Certyfikat księgowego we wspólnocie

Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
Nieznane
Nasza wspólnota mieszkaniowa podpisała umowę o administrowanie nieruchomością z firmą posiadającą licencję na tego typu usługi.
Nasza wspólnota mieszkaniowa podpisała umowę o administrowanie nieruchomością z firmą posiadającą licencję na tego typu usługi. Natomiast firma administrująca podpisała umowę na prowadzenie ewidencji pozaksięgowej z osobą prowadzącą jednoosobową działalność nieposiadającą certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy osoba prowadząca księgowość wspólnoty musi posiadać certyfikat Ministerstwa Finansów? Jeżeli tak, to jakie grożą jej konsekwencje w razie kontroli z urzędu skarbowego? - Sylwia N.
Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
- Jeżeli wspólnota mieszkaniowa powierzyła zarząd nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ustawy o własności lokali osobom fizycznym będącym współwłaścicielami, to osoby te nie muszą się legitymować żadnymi uprawnieniami do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponieważ prowadzą jedynie ewidencję pozaksięgową oraz zarządzają majątkiem własnym.
Gdy zarząd powierzono w trybie art. 18 ustawy o własności lokali osobie prawnej lub fizycznej niebędącej współwłaścicielem, to osoby te również nie muszą posiadać uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponieważ prowadzą jedynie ewidencję pozaksięgową, zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali.
Gdy zarządca powierzył prowadzenie ewidencji pozaksięgowej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to podobnie jak w przypadkach wcześniejszych osoba ta nie musi mieć licencji Ministerstwa Finansów. W przypadku gdy osoby te składają w imieniu wspólnoty jakiekolwiek deklaracje podatkowe, muszą posiadać stosowne uprawnienia - czyli być doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Wymóg ten nie jest stosowany tylko wtedy, gdy czynności te wykonuje zarząd nieruchomości (nie mylić z administratorem).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA