fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Oświadczenie woli

Jaką formę przyjmuje akt woli składany przez członków zarządu wspólnoty? Na czym konkretnie polega? Czego dotyczy? Ilu członków wspólnoty musi go złożyć? - pyta WM z Międzyrzecza
Genowefa Baziuk-Płaska, ze Stowarzyszenia Wspólny Dom
- Gdy zarząd wspólnoty jest kilkuosobowy, wówczas oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie (art. 21 ust. 2 ustawy o własności lokali). Oświadczenie woli to uzewnętrzniony zamiar wywołania skutku prawnego. Jest to więc zamiar połączony z komunikatem podającym ten zamiar do wiadomości innych osób. Oświadczenie woli może być wyrażone w bardzo różny sposób. Może to być potakiwanie lub zaprzeczenie ruchem głowy (choć np. na targu końskim w Skaryszewie jest to przybicie dłonią o dłoń kontrahenta). Najczęściej oświadczenie woli ma formę umowy, zlecenia lub zamówienia.
Zwykle są one wyrażone na piśmie, mogą jednak mieć także formę słowną, np.: "Proszę przygotować te materiały, odbiorę je pojutrze", czy też "Niech pan przystępuje do naprawy niezwłocznie, zapłacimy". W powyższych formach występuje wyraźne oświadczenie woli. Obok nich może mieć miejsce "dorozumiane oświadczenie woli", np.zarząd wspólnoty wymówił pracę dozorcy. Ale następnego dnia (po dacie wymówienia) dozorca przyszedł jednak do pracy, a zarząd nie zaprotestował. Czyli zaakceptował kontynuowanie pracy przez dozorcę (być może dlatego, że nie znalazł nowego), a czynności prawnej dokonał milcząco. Sposób oświadczenia woli może mieć różną formę, lecz musi być dokonany w taki sposób, by wola osoby składającej to oświadczenie była wyrażona w sposób wystarczająco jasny. Oświadczenie woli jest skuteczne wówczas, gdy dotrze do adresata lub przynajmniej gdy adresat może się z nim zapoznać. Zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Innymi słowy, jeżeli np. właściciel lokalu został powiadomiony o zmianie zaliczek listem poleconym, a listu tego nie odebrał, zawarte w liście oświadczenie woli rodzi skutki prawne, gdyż właściciel mógł zapoznać się z jego treścią.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA