fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Środki na budowę lokalu nie są przychodem

Pieniądze, które najemcy wpłacają towarzystwom budownictwa społecznego w zamian za wynajęcie mieszkania, nie są przychodem w rozumieniu ustawy o CIT
Tak stwierdził Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, odpowiadając na pytanie jednego z towarzystw. Miało ono wątpliwości, czy partycypacja jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Taka partycypacja to nic innego, jak współfinansowanie budowy mieszkania w zamian za obietnicę jego wynajęcia po wybudowaniu. Towarzystwa często z niej korzystają. Uzależniają wynajęcie mieszkania od jej wpłacenia. Może ona wynieść nie więcej niż 30 proc. kosztów budowy mieszkania, a najczęściej wpłacają ją przyszli najemcy. Te pieniądze zwraca się osobie, która wyprowadzi się z mieszkania towarzystwa, ale dopiero wówczas, gdy zostanie ono wynajęte kolejnemu lokatorowi (nie później jednak niż w ciągu roku).
W opinii pytającego towarzystwa otrzymywane od osób fizycznych partycypacje to nic innego, jak inwestycje w środki trwałe. Dzięki nim majątek towarzystwa zwiększa się i podlega amortyzacji. Według niego powinna być ona przychodem, a pieniądze zwrócone najemcom - kosztem. Dochód z partycypacji, jako otrzymany na pokrycie kosztów związanych z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych, zwolniony jest z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odmiennego zdania jest urząd skarbowy, do którego wpłynęło pytanie. Do przychodów podatkowych - twierdzi - zaliczane są wszelkie trwałe, bezzwrotne i definitywne przysporzenia majątkowe w postaci środków pieniężnych, dóbr majątkowych oraz świadczeń w naturze, a także kwoty należne, nawet gdy nie zostały faktycznie otrzymane. Przychodem nie są przysporzenia, które ze swej istoty mają zwrotny charakter, czyli także partycypacja po rozwiązaniu umowy najmu.
Nie można także zastosować art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT, tak jak sugeruje TBS. Przepis zwalnia z tego podatku: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia (z zastrzeżeniem pkt14 i 14a) otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych. Dotyczy to także wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z art. 16a - 16m). Uregulowanie stosuje się jednak do trwałych, bezzwrotnych przysporzeń majątkowych, a partycypacja ma charakter świadczenia zwrotnego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA