fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezrobotny odchodzi, refundacja zostaje

Refundacji z tytułu przyjęcia bezrobotnego do prac interwencyjnych nie musisz zwracać tak często jak dotychczas
Zachowasz je nawet wtedy, gdy bezrobotny odejdzie z pracy przed upływem terminu określonego w umowie o pracę albo gdy zwolnisz go dyscyplinarnie. To tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje obowiązujące od 2 maja nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 76, poz. 510). Dotychczas przepisy nie precyzowały zasad zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki ZUS wypłacone bezrobotnemu przez firmę organizującą prace interwencyjne lub roboty publiczne. Mówiły jedynie o obowiązku oddania pieniędzy, gdy zostały one wykorzystane niezgodnie z umową ze starostą.Teraz organizatorzy robót publicznych oraz pracodawcy organizujący prace interwencyjne będą musieli oddać pieniądze otrzymane z tytułu refundacji wraz z odsetkami, gdy:- naruszą zasady z...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA