fbTrack

Polak za granicą

Jak zdobyć posadę w Islandii

W kolejnym odcinku cyklu o zasadach, na jakich Polacy mogą się zatrudnić za granicą, przedstawiamy Islandię. Choć kraj to chłodny i położony daleko, to nietrudno znaleźć tam naszego rodaka
Jest nas tam tak dużo, że starając się o pracę, nie zawsze trzeba nawet znać angielski, nie mówiąc już o islandzkim.
Zawody, w których Polacy są w Islandii widziani najchętniej, to: pracownicy budowlani (zarówno inżynierowie, jak i robotnicy), specjaliści od budowy statków oraz z branży IT. Pracę można też dostać na farmach, w hotelarstwie, gastronomii. Im wyższe stanowisko, tym ważniejsza staje się znajomość angielskiego, a w niektórych wypadkach także islandzkiego. Najważniejsze jest jednak zdobycie tzw. wizy pracowniczej, którą otrzymuje się po ustaleniu zatrudnienia z pracodawcą. Jest to rodzaj dokumentu zastępującego pozwolenie na pracę, wydawanego (trwa to około miesiąca) przez Departament Imigracji.
Umowa o pracę w Islandii może być zawarta na piśmie lub ustnie, ale każdy pracodawca w ciągu dwóch miesięcy od zatrudnienia pracownika musi dostarczyć mu jej pisemne potwierdzenie. Powinna zawierać: opis rodzaju i miejsca wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia i termin jego wypłaty, warunki udzielania urlopu, zasady wypowiedzenia. Minimalna płaca jest różna, w zależności od branży i zajmowanego stanowiska. Nie może być jednak niższa niż równowartość 1130 euro miesięcznie. W praktyce robotnicy zarabiają średnio ok. 1600 euro, a specjaliści ok. 4000 euro. W Islandii pracuje się od poniedziałku do piątku. Za pierwsze osiem godzin otrzymuje się stawkę podstawową. Każda następna jest już nadgodziną i musi być opłacana wyżej, w zależności od branży i ustaleń z pracodawcą. Tak samo traktowana jest praca w weekendy. Po upływie miesiąca każdemu pracownikowi przysługują dwa dni urlopu. Ciekawe są zasady płacy za ten czas. Minimalna wynosi 10,17 proc. i stanowi dodatek do pensji podstawowej. Wynagrodzenie za urlop może być wypłacane na cztery sposoby, w zależności od uzgodnień z pracodawcą. Pierwszy to wypłata dodatku co miesiąc, w formie przelewu na specjalny rachunek bankowy. Drugi to czek, który pracownik otrzymuje bezpośrednio przed urlopem. Trzeci polega na standardowej wypłacie wynagrodzenia za czas pobytu na urlopie, a czwarty - na przekazaniu pracownikowi wszystkich uzbieranych przez niego pieniędzy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Każdy zatrudniony w Islandii musi mieć swój numer identyfikacyjny i kartę podatkową, którą odbiera w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zatrudnienia. Musi ją dostarczyć pracodawcy. To bardzo ważne, ponieważ w tym kraju podatek dochodowy potrącany jest automatycznie przez pracodawcę, a następnie przekazywany rządowi w imieniu pracownika. Stawka wynosi 37,73 proc. Dochód do 75 tys. koron jest zwolniony z opodatkowania. Więcej informacji pod adresami: www.utl.is, www.iceland.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL