fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowe skutki podatkowej kompensaty

Zamiast uzyskać zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na rachunek bankowy firmy, można kwotą do zwrotu pokryć bieżące zobowiązania z tytułu innych podatków. Jak zaksięgować skutki takiej kompensaty zobowiązań?
-W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych zapłatę CIT oraz pobieranych przez płatnika zaliczek na PIT, jeśli następuje ona poprzez zaliczenie na poczet tych zobowiązań należnego podatnikowi zwrotu różnicy pomiędzy wyższym naliczonym a niższym należnym podatkiem VAT? Stosowny wniosek został złożony w urzędzie skarbowym w listopadzie 2006 r., a postanowienie w tej sprawie datowane jest na 8 stycznia 2007 r. Kiedy i jakim dowodem zaksięgować taką kompensatę rozrachunków publicznoprawnych? -pyta czytelnik DF.Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zobowiązania podatkowego jest jedną z form uregulowania (zapłaty) podatku (patrz art. 59 § 1 ordynacji podatkowej). Jeśli u podatnika wystąpi nadpłata podatku lub kwota do zwrotu, jest on - mocą art. 76 § 1 i art. 76b ordynacji - uprawniony do otrzymania jej zwrotu lub złożenia wniosku o zaliczenie tej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W sprawie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podat...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA