fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Predyspozycje kandydatów będą sprawdzane testem

W przyszłym roku ruszy wspólna centralna aplikacja sądowo-prokuratorska. Kandydatów czeka test psychologiczny. Ma ujawnić, kto nie nadaje się do zawodu.
Sejm zmienił właśnie ustawę o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Stworzenie scentralizowanego i jednolitego (w całym kraju) szkolenia wstępnego dla kandydatów na sędziów i prokuratorów to wymaganie unijne. Aplikant będzie słuchaczem Centrum Kształcenia Kadr, a nie -jak dotychczas -aplikantem konkretnego sądu czy prokuratury. Wspólny dla aplikantów sądowych i prokuratorskich będzie pierwszy rok aplikacji. Po nim nastąpi kolokwium. W zależności od miejsca na liście kwalifikacyjnej aplikant będzie wybierał specjalizację sądową albo prokuratorską i w tym kierunku kształcił się kolejne dwa lata. Nabór na aplikację zależeć będzie od potrzeb kadrowych. A te, jak powszechnie wiadomo, będą z roku na rok mniejsze. MS stawia bowiem na etaty pomocnicze (asystentów i wykwalifikowanych urzędników) dla sędziów i prokuratorów.
Kandydatów czeka egzamin konkursowy. Komisję powoła minister sprawiedliwości. Konkurs składać się będzie z części pisemnej i ustnej. Nowością jest możliwość przeprowadzenia części preselekcyjnej konkursu w postaci testu, który sprawdzi wiedzę z nauk społeczno-prawnych, przede wszystkim z poszczególnych dziedzin prawa. Zostanie zorganizowany, gdy kandydatów na aplikację zgłosi się bardzo dużo. Zostaną również zbadane predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu sędziego lub prokuratora. Badanie będzie mieć formę testu psychologicznego. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wynik testu predyspozycji będą decydowały o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na aplikację. Tym, którzy uporają się z egzaminem i znajdą się na liście, przyjrzy się policja. Zbierze ona informacje o tym, czy: kandydat nie narusza prawa (a jeśli tak, to w jaki sposób); ma związek ze środowiskami przestępczymi, a jeśli tak, to jaki jest charakter tych kontaktów; jest uzależniony od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Ustawa trafi teraz do Senatu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA