fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notariusze

Notariusze pod nadzorem

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym - przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji prawa o notariacie
Zgodnie z projektem minister sprawiedliwości odwoła notariusza prawomocnie skazanego za przestępstwo umyślne lub skarbowe. Zawiesi go w pełnieniu obowiązków, jeśli przeciwko niemu będzie prowadzone postępowanie karne o te przestępstwa. Będzie mógł go odwołać w przypadku rażącego naruszenia przepisów, niezawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Minister sprawiedliwości oraz prezesi sądów apelacyjnych wyznaczą rewidentów i księgowych, którzy będą kontrolować prawidłowe odprowadzanie przez notariuszy opłat sądowych.
Projekt nowelizacji wprowadza ponadto zmiany dotyczące ustroju samorządu notarialnego. Najwyższą władzą samorządu będzie nowy organ -Krajowy Zjazd Notariuszy. Przewidziano również powołanie Wyższej Komisji Rewizyjnej. Komisje rewizyjne mają działać także w izbach notarialnych. Zgodnie z projektem w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie nowych przepisów przy izbach notarialnych powstaną archiwa dokumentacji notarialnej, które obecnie funkcjonują przy sądach rejo nowych. Notariusze będą też musieli składać oświadczenia majątkowe. Nie będą one jawne, lecz objęte tajemnicą służbową.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA