fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak sporządzić regulamin zwolnień grupowych

Nieznane
Ograniczając personel z przyczyn reorganizacyjnych czy ekonomicznych, musisz zastosować przepisy o zwolnieniach grupowych. Obowiązuje cię wtedy sformalizowana procedura i wiążą ścisłe terminy. Naruszenie rygorów grozi pozwami zwolnionych osób, przywróceniem ich do pracy, a w najlepszym razie - przyznaniem im odszkodowań
Ze zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników mamy do czynienia, gdy firma zatrudniająca przynajmniej 20 osób musi się z częścią rozstać.Jednak nie dlatego, że źle pracowały, ale z powodów ekonomicznych (np. utrata płynności finansowej, rezygnacja głównego kontrahenta ze współpracy), organizacyjnych (np. wdrażanie nowego systemu komputerowego) itd. Mogą one przebiegać w dwóch trybach określonych w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.; dalej ustawa). Grupowy wchodzi w grę, gdy maksymalnie w ciągu 30 dni zakład musi zwolnić za wypowiedzeniem bądź porozumieniem stron:- 10 pracowników, gdy zatrudnia ich mniej niż 100,- 10 proc. pracowników, gdy zatrudnia ich co najmniej 100, ale mniej niż 300,- 30 pracowników, gdy zatrudnia ich co najmniej 300.Gdy następują redukcje na mniejszą skalę, stosujemy tryb indywidualny.Dziś przedstawia...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA