fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Rusza proces oceny urzędników samorządowych

Już od 7 kwietnia może ruszyć w urzędach samorządowych procedura wyznaczania kryteriów, a następnie oceny pracy blisko 200 tys. urzędników samorządowych
Za siedem dni wejdzie wżycie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (DzU nr 55, poz. 361). Przepisy zostały wydane na podstawie art. 17 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1563), znowelizowanego w drugiej połowie zeszłego roku. Wmyśl noweli pierwsza ocena kwalifikacyjna powinna zostać przeprowadzona w ciągu roku od zmiany przepisów, czyli do października 2007 r. Zostanie przeprowadzona w urzędach gminnych, powiatowych i marszałkowskich według jednakowych, zaostrzonych kryteriów. Zgodnie z ustawą powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na dwa lata. Dwukrotna negatywna ocena kończy się zwolnieniem urzędnika z mocy prawa.
Teraz kwalifikacje podwładnego będzie osądzał bezpośredni przełożony. Kiedy i według jakich kryteriów odbędzie się ta ocena, wskaże w specjalnym arkuszu (jego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia). Musi go przekazać zainteresowanemu w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia lub mianowania. Nie wcześniej niż siedem dni przed datą weryfikacji przełożony i podwładny przeprowadzają rozmowę wstępną. Szef dowiaduje się wtedy, jak pracownik zrealizował swoje zadania, jakie miał z tym kłopoty i czy spełnił inne wyznaczone warunki. Potem następuje ocena. Szef musi w arkuszu zweryfikować sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania przepisów, planowanie i organizację zadań oraz postawę etyczną podległego pracownika. Oprócz tego stosuje od trzech do pięciu dodatkowych kryteriów. Są to m. in.: wiedza specjalistyczna, obsługa urządzeń technicznych, znajomość języka obcego, nastawienie na własny rozwój, wypowiadanie się ustne i pisemne, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela. Łącznie przepisy zawierają ich aż 23.
Nowe przepisy spotykają się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze względu na nowe możliwości, jakie stwarzają w zakresie zarządzania personelem urzędów. Eksperci zarzucają im otwarcie drogi do pozbywania się pracowników przez mściwych szefów, którzy będą mogli tak dobrać kryteria oceny, by wyeliminować nielubiane osoby. Co więcej, w przepisach brakuje sposobu nagradzania tych, którzy takie sprawdziany przejdą celująco.
Pisaliśmy o tym: Samorządowi urzędnicy będą jednolicie oceniani - Prawo co dnia z 15 marca 2007 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA