fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wsparcie dla matek musi wynikać z ustawy

Kobiety oczekujące dziecka nie dostaną od rady gminy specjalnego zasiłku. Nie jest on bowiem przewidziany w ustawie o pomocy społecznej, która zawiera zamknięty katalog świadczeń pieniężnych
W kwietniu 2006 r. Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji "Programu wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu". W dokumencie tym znalazł się zapis przyznający pięciomiesięczny zasiłek kobietom zamieszkałym w Puławach, od ósmego miesiąca ciąży do trzeciego miesiąca życia dziecka. Uchwała weszła w życie 1 czerwca ubiegłego roku i od tej pory kobiety spełniające określone wymagania dochodowe otrzymują 200 zł zasiłku miesięcznie. Radni swoje kompetencje do wypłacania zasiłku, zwanego potocznie brzuszkowym, wywodzili z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, który określa, że do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.-Podczas debaty radni uznali, że nie ma sensu dublować rządu i wypłacać kolejnej jednorazowej zapomogi po urodzeniu dziecka. Lepiej pieni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA