fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przyłącza, place i parkingi to nie obiekty mieszkalne

Budowle związane z prowadzeniem internatów nie mogą być dla celów podatkowych uznane za mieszkalne, jeżeli nie są w ten sposób oznaczone w ewidencji gruntów i budynków
Stwierdziło tak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie (SKO/Cz/400/19/07), odpowiadając napytanie podatnika w sprawie opodatkowania: sieci kanalizacyjnych i przyłączy oraz sieci energetycznych, którymi dostarczana jest energia elektryczna, dróg, placów, parkingów itp. Wszystkie te obiekty znajdują się na działkach, na których usytuowane są również budynki internatowePodatnik uważał, że również sieci, przyłącza, place i parkingi powinny być uznane dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne. Jednak prezydent Szczecina stwierdził, że internaty są budynkami mieszkalnymi, ale urządzenia związane z dostawą wody, energii czy parkowaniem samochodów nie mogą już być zaliczone do tej kategorii.W zażaleniu podatnik podnosił, że organ podatkowy podszedł do sprawy formalistycznie i oparł się wyłącznie na zapisach w ewidencji gruntów i budynków. Tymczasem przeznaczenie owych urządzeń i placów jest oczywiste -służy celom mieszka...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA