fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

To walka o lepszą jakość życia

Rzeczpospolita
Prof. Piotr Przybyłowski, dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
Forum to świetny pomysł i bardzo cenna inicjatywa, ponieważ bezpośrednio dotyczy interesów regionu. Niedawno byłem świadkiem wypowiedzi Danuty Hübner, która stwierdziła, że nie wpiszemy się w politykę spójności, jeśli nie będziemy rozważali swoich interesów w kontekście regionów. W pełni się z tym zgadzam.
Pomysł zorganizowania konferencji jest znakomity i powinni w niej uczestniczyć przedstawiciele różnych środowisk i branż. Wnioski z tego spotkania z pewnością będą ciekawe i konkretne. Region bałtycki ma wiele atutów. U nas świetnie rozwijają się turystyka i gospodarka w kontekście produkcji wyrobów innowacyjnych, które są u nas wytwarzane, ale jedynie w około 15 proc. sprzedają się poza regionem. To trzeba zmienić. Należy doprowadzić także do utworzenia instytucji integrującej środowisko i jego interesy. Integracja powinna doprowadzić do tego, że będziemy postrzegani jako region innowacyjny, oferujący lepszą jakość życia.
[ramka][srodtytul]Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa[/srodtytul]
Misją jest kształcenie na poziomie europejskim na kierunkach i specjalnościach stwarzających absolwentom szansę kariery zawodowej w warunkach globalnej gospodarki.
Kadrę wydziału stanowią wykwalifikowani pracownicy naukowo-dydaktyczni. Baza dydaktyczna zaś obejmuje szereg nowoczesnych sal wykładowych, pracowni i laboratoriów.
Na wydziale realizowane są różnorodne badania naukowe, prowadzone zarówno przez pracowników wydziału, jak i przez studentów w ramach prac kół naukowych. Ważnym elementem działalności jest również współpraca z zagranicą oraz organizacja licznych konferencji.
Wydział współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA w zakresie realizacji szkoleń asystentów systemu zarządzania jakością oraz asystentów systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o ramowe programy szkoleń PCBC SA.
Od 1998 roku Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa i ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008 w zakresie kształcenia na poziomie akademickim na kierunkach zarządzanie oraz towaroznawstwo, prowadzenia prac naukowo-badawczych wg wymagań polskich i międzynarodowych.
Studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa realizowane są w trybie stacjonarnym (ST) oraz niestacjonarnym (NST)
[b]STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA[/b]
Kierunek: Zarządzanie (3 lata – dyplom licencjata)
? Zarządzanie przedsiębiorstwem – ST/NST
? Logistyka i handel morski – ST/NST
? Internet i multimedia w zarządzaniu – ST/NST
? Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – NST
? Zarządzanie informacją w administracji publicznej – NST
Kierunek: Towaroznawstwo (3,5 roku – dyplom inżyniera)
? Towaroznawstwo i zarządzanie jakością – ST/NST
? Organizacja usług turystyczno-hotelarskich – ST/NST
? Handel i usługi – menedżer produktu – ST/NST
? Usługi żywieniowe i dietetyka – NST
[b]STUDIA DRUGIEGO STOPNIA[/b]
Kierunek: Zarządzanie (2 lata – dyplom magistra)
? Zarządzanie przedsiębiorstwem – ST/NST
? Logistyka i handel morski – ST/NST
? Nowoczesne narzędzia zarządzania – ST/NST
? Zarządzanie zmianą – ST/NST
? Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw – NST
? Zarządzanie projektami Unii Europejskiej – NST
? Zarządzanie kapitałem ludzkim – NST
Kierunek: Towaroznawstwo (1,5 roku lub 2 lata – dyplom magistra)
? Towaroznawstwo i zarządzanie jakością – ST/NST
? Organizacja usług turystyczno-hotelarskich – ST/NST
? Handel i usługi – menedżer produktu – ST/NST
? Menedżer produktów kosmetycznych – NST
? Usługi żywieniowe i dietetyka – NST
Studia niestacjonarne są odpłatne.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA