fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Ekwiwalentu za urlop nie można ograniczać

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Funkcjonariusze zwalniani ze służby mają prawo do rekompensaty za zaległy wypoczynek, a ekwiwalentu za urlop nie można im ograniczać
Przepis ograniczający policjantowi zwolnionemu ze służby wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy do maksymalnie trzech ostatnich lat służby jest niezgodny z konstytucją.
Trybunał rozstrzygał wczoraj o zgodności z konstytucją ustawy policyjnej.
Wniosek do Trybunału złożył Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Kwestionuje on aż 11 przepisów noweli z 21 lipca 2006 r. Chodzi m.in. o ograniczenie kręgu osób, z których wybierany jest zastępca komendanta wojewódzkiego policji i stołecznego do spraw bezpieczeństwa i zakaz przejścia na własną prośbę do innej służby, np. w CBA, Biurze Ochrony Rządu czy Straży Granicznej. Tymczasem funkcjonariusze wymienionych służb w takie prawo zostali wyposażeni. Zdaniem wnioskodawcy jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości.
Policyjni związkowcy kwestionowali także przepisy dotyczące nieprecyzyjnych kryteriów składania oświadczeń majątkowych – ustawa nakazuje im składać je corocznie i na każde żądanie przełożonego. Niedookreśloność tego przepisu narusza konstytucyjną zasadę poprawnej legislacji – uważają policjanci.
Sporo emocji wywołał też przepis, który ograniczył prawo funkcjonariuszy do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz za czas wolny od służby. Pozwalał go wypłacać tylko za ostatnie trzy lata służby.
– Taka próba przerzucenia skutków nieudolności organizacyjnej przełożonych na funkcjonariuszy nie tylko narusza zasadę zaufania do państwa, ale przede wszystkim zasadę ochrony praw słusznie nabytych – przekonywali wczoraj Trybunał związkowcy. W tym wypadku Trybunał przyznał im rację. Uzasadniał, że prawo do ekwiwalentu jest prawem majątkowym policjanta i nie można go ograniczać w dowolny sposób [b](sygn. K 1/08)[/b].
W trakcie rozprawy związkowcy podkreślali, że ich wniosek był wynikiem uwag i skarg funkcjonariuszy krytycznie oceniających wyjątkowo częste zmiany [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=59C3F60D0C0D2692387FEA370678E3DA?id=185066]ustawy policyjnej[/link] (od uchwalenia, tj. 6 kwietnia 1990 r., była już nowelizowana 53 razy, z czego 37 od 2000 r.)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA